Đầu android Ownice

Các thảo luận liên quan đến phầm mềm trên đầu Owince

Đầu DVD Android Ownice C500/C500+

Các thảo luận liên quan đến kỹ thuật, sử dụng, sửa chữa và các vấn đề liên quan đến đầu android Ownice C500 và C500+
Chủ đề
54
Bài viết
388
Chủ đề
54
Bài viết
388

Đầu DVD Android Ownice C600

Các thảo luận liên quan đến kỹ thuật, sử dụng, sửa chữa và các vấn đề liên quan đến đầu android Ownice C600
Chủ đề
3
Bài viết
7
Chủ đề
3
Bài viết
7

Đầu DVD Android Ownice C800

Các thảo luận liên quan đến cài đặt, sử dụng, nâng cấp phần mềm, ... liên quan đến đầu DVD Android Ownice C800
Chủ đề
7
Bài viết
42
Chủ đề
7
Bài viết
42

Đầu DVD android Ownice C900

Các hướng dẫn kỹ thuật, nơi trao đổi kinh nghiệm sử dụng camera hành trình kiêm đầu android Ownice C900
Chủ đề
5
Bài viết
11
Chủ đề
5
Bài viết
11

Đầu DVD android Ownice C960

Các hướng dẫn, trao đổi kỹ thuật liên quan đầu DVD android Ownice C960
Chủ đề
20
Bài viết
310
Chủ đề
20
Bài viết
310
  • Erez
Top