Kết nối USB với đầu ownce C500

Minh Lân

New Member
Cho mình hỏi khi cắm usb vào đầu C500 sao không thấy hiển thị trên thanh công cụ Tanksbar?
 
Top