Xin hỏi về màn ownice là C500 hay C500+ ( gọi điện míc không bắt tiếng)

dzunglee

Hạ sĩ
Dear các cao nhân chỉ giáo giùm, em dùng đầu ownice nhưng ko biết là C500 hay C500+ cho camry 2018, hiện tại chạy rất chậm và mic gọi điện bluetooth không bắt. Nhờ các cao nhân chỉ giáo nên up bản filmware nào và hướng giải quyết. Trân trọng cảm ơn
 

Đính kèm

Top