Xin Firmware c500+

_au_

New Member
Xin mod link tải các firmware cho c500+ bản sạch và cả bản root sẵn. E tìm hoài mà k có
Thx mod
 
Top