Sơ đồ kết nối (pinouts) đầu android owince c500

ngochoangimsat

Administrator
Sơ đồ nối dây đầu DVD android Ownice C500, C500+, C600, C800, C900 và C960

 
Sửa lần cuối:
Top