Lỗi tự động khôi phục cài đặt gốc đầu c500+ CRV 2019

Thichkhach

Trung úy
Xin các cao nhân chỉ cách khắc phục đầu C500+ cho CRV 2019 ,sử dụng được 1 thời gian thì đầu tự động khôi phục cài đặt của nhà sản xuất.
Lỗi rất khó chịu,cài app vô sử dụng đc ít hôm lại vài lại,bây giờ gắn thêm cái âp suất lốp mất phần mềm là phải syn lại lốp rất cực.mong các cao nhân có cách chỉnh hay khắc phục xin chỉ giáo ạ!
 

Thichkhach

Trung úy
Xin các cao nhân chỉ cách khắc phục đầu C500+ cho CRV 2019 ,sử dụng được 1 thời gian thì đầu tự động khôi phục cài đặt của nhà sản xuất.
Lỗi rất khó chịu,cài app vô sử dụng đc ít hôm lại vài lại,bây giờ gắn thêm cái âp suất lốp mất phần mềm là phải syn lại lốp rất cực.mong các cao nhân có cách chỉnh hay khắc phục xin chỉ giáo ạ!
Help me pl!
 
Top