Hướng dẫn khắc phục lỗi Chplay và Google Play Service đầu Carpad 3

ngochoangimsat

Administrator
Đầu android Carpad 3 chạy hệ điều hành Android Kitkat 4.4.2. Sau nhiều lần cập nhật, hiện nay không còn sử dụng được chợ cài đặt ứng dụng CHPlay từ google do các vấn đề tương thích. Để khắc phục điều này có một vài hướng giải quyết sau đây (Vui lòng đăng nhập để xem được hình ảnh):
44053663_1788211061291956_1214105701740183552_n.jpg

1. Cách 1. Tắt dịch vụ Chplay và cài chợ ứng dụng APK Pure để thay thế
- Từ màn hình, chọn Settings (Cài đặt) -> Ứng dụng -> Chuyển sang thẻ Tất Cả -> Chọn Chplay -> Chọn Buộc dừng -> Chọn Tắt
11.JPG

- Cài ứng dụng Apkpure, đây là chợ ứng dụng tương đương Chplay dùng để cài đặt phần mềm trực tuyến
2. Cách 2. Xóa ứng dụng CHplay và cài chợ ứng dụng APK Pure để thay thế
- Yêu cầu đầu android Carpad 3 phải được root, cách root đầu android carpad 3 xem tại đây, hoặc chạy firmware đã root sẵn tại đây
- Từ màn hình, chọn Settings (Cài đặt) -> Ứng dụng -> Chuyển sang thẻ Tất Cả -> Chọn Chplay -> Chọn Buộc dừng -> Chọn Tắt
- Từ màn hình khởi động ứng dụng Root Explorer, truy cập vào thư mục /system/priv-app xóa tập tin PhoneSky.apk com.android.vending.apk
- Cài ứng dụng Apkpure, đây là chợ ứng dụng tương đương Chplay để cài đặt phần mềm
Dưới đây là một vài hình ảnh cài đặt và sử dụng phần mềm APKPure
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
 
Sửa lần cuối:
Top