Đầu android Carpad

Firmware Carpad chính hãng

Chủ đề
4
Bài viết
24
Chủ đề
4
Bài viết
24

Firmware carpad chỉnh sửa

Tập hợp các bản rom cook
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Chạy lại firmware đầu Carpad

Hướng dẫn chạy lại phần mềm cho đầu Carpad
Chủ đề
2
Bài viết
3
Chủ đề
2
Bài viết
3

Hướng dẫn root đầu android Carpad

Root đầu dvd android carpad
Chủ đề
2
Bài viết
5
Chủ đề
2
Bài viết
5
Top