Hướng dẫn đổi IMEI đầu C500/C500+

ngochoangimsat

Administrator
Hướng dẫn đổi IMEI đầu C500/C500+

Đổi IMEI qua engineering menu.

1. Bấm vào nút gọi diện sau đó nhập mã * # * # 3646633 # * # *
2. Từ engineering menu chọn: "CDS Information", "Radio Information", "Phone1"
3. Trong trường đầu tiên ở trên cùng chỗ AT+ ta thêm vào EGMR=1.7, "imei1_của bạn", Dòng lệnh hoàn chỉnh sẽ là AT+ EGMR=1,7, "imei1-của bạn" và bấm "SEND AT COMMAND"
trong đó "imei1_của bạn" là imei sim card số 1
4. Giữa AT+ và EGMR phải có một dấu cách
5. Thoát engineering menu và khởi động lại.
 
Top