Hỏi về chế độ h/a đầu ownice C500+

Hungdvtnd

Hạ sĩ
Mình muốn hỏi cách đưa hiển thị hình ảnh trong video về mặc định là chế độ hình ảnh “Tiêu chuẩn” thay cho mặc đinh h/a là “Sinh động” thì phải làm sao? Và đến đâu có thể cài lại, mình ở khu vực thanh xuân hà nội...
 
Top