Hỏi cách chuyến chế độ hình ảnh về tiêu chuẩn

Hungdvtnd

Hạ sĩ
Mình muốn hỏi cách đưa hiển thị hình ảnh trong video về mặc định là chế độ hình ảnh “Tiêu chuẩn” thay cho mặc đinh h/a là “Sinh động” thì phải làm sao? Và đến đâu có thể cài lại, mình ở khu vực thanh xuân hà nội...
 

ngochoangimsat

Administrator
Mình muốn hỏi cách đưa hiển thị hình ảnh trong video về mặc định là chế độ hình ảnh “Tiêu chuẩn” thay cho mặc đinh h/a là “Sinh động” thì phải làm sao? Và đến đâu có thể cài lại, mình ở khu vực thanh xuân hà nội...
Chế độ đó luôn mặc định, không đặt lại được vì khởi động sẽ quay về mặc định
 
Top