Hãy giúp đỡ giải quyết vấn đề sau khi cập nhật C500+ máy bơm.

Konan

Hạ sĩ
Sau khi cập nhật Firmware
Như video ở phía dưới ấy.
Xin hãy nói cho tôi biết phải làm gì.

Please help me fix the problem after updating the C500+(MT3562) firmware
After the firmware update,
It's like the video below.
Please tell me what to do.

 

ngochoangimsat

Administrator
Sau khi cập nhật Firmware
Như video ở phía dưới ấy.
Xin hãy nói cho tôi biết phải làm gì.

Please help me fix the problem after updating the C500+(MT3562) firmware
After the firmware update,
It's like the video below.
Please tell me what to do.

Coreboard die! Can't fix
 
Top