Công cụ cook rom đầu carpad III

ngochoangimsat

Administrator
Công cụ cook rom đầu carpad III

1. Bộ công cụ Dump rom từ máy ra ngoài thành các file img và cũng là công cụ để nạp rom từng phần (đọc hoặc nạp rời từng phân vùng như system, boot, recovery,...): https://drive.google.com/open?id=0B3qhdJuRuw4HZ3o0TDZDQmpMZ0E

2. Bộ công cụ cookrom (bung rom update.img thành các phần như system.img, recovery.img, boot.img....; bung system.img ra để cook; tạo lại system.img; gộp các phần vào thành rom update.img để nạp vào đầu): https://drive.google.com/open?id=0B3qhdJuRuw4HZzRkSjAwM3pDdjA

3. Công cụ nạp rom vào máy: https://drive.google.com/open?id=0B3qhdJuRuw4HamdvX2x1Y3ptelE
 
Sửa lần cuối:
Top