Cập nhật MCU cho các đầu MTCD

ngochoangimsat

Administrator
Phiên bản mới nhất của mỗi MCU hiện nay chúng tôi chưa xác định; chỉ có các bản MCU theo ngày tháng ban hành.
Những firmware MCU này dành cho các đầu MTCD với chíp CPU RK3188, chưa kiểm tra tính tương thích với các đầu MTCD mới với chíp CPU Intel x86.

MCU là gì?
MCU là khối vi điều khiển. MCU làm cầu nối giữa phần cứng và hệ điều hành android. This allows for special interactions between the vehicle and the head unit that would otherwise be impossible through Android. For example, backup camera view can be activated even if the android operating system hasn't finished booting up. However, the nature of the setup inherently includes a major drawback because the MCU is proprietary. This means software relating to the MCU can only be updated by the specific manufacturer/seller of the head unit. Any problems or bugs in the MCU are unlikely to be fixed unless the manufacturer releases an update- i.e. the bluetooth problem. This thread serves to help remedy this issue by consolidating the scarce amount of information available on MCUs and to build on related community efforts. There has been some progress on modifying the MCU for MTCBs in the XDA and 4PDA forums by kumarai, darkleo, and Dark Simpson. No progress in modifying the MCU has been made for MTCD.
Điều này cho phép các tương tác đặc biệt giữa chiếc xe và đầu mà không cần thông qua hệ điều hành Android. Ví dụ, xem camera lùi có thể được kích hoạt ngay cả khi hệ điều hành Android chưa khởi động xong. Tuy nhiên, bản chất của việc có MCU cũng gây ra một nhược điểm lớn vì MCU là độc quyền. Điều này có nghĩa là các phần mềm liên quan đến MCU chỉ có thể được cập nhật bởi các nhà sản xuất / người bán cụ thể của chúng. Bất kỳ vấn đề hoặc lỗi trong MCU hầu như sẽ không thể sửa được bởi người dùng trừ khi các nhà sản xuất phát hành một bản cập nhật - chẳng hạn như các vấn đề về bluetooth. Chủ đề này nhằm mục đích tập hợp các bản MCU chính thức cũng như được xây dựng bởi nỗ lực của cộng đồng. Hiện đã có một số bước tiến đán kể về việc sửa đổi MCU cho các đầu MTCB trong các diễn đàn XDA và 4PDA bởi kumarai, darkleo, và Dark Simpson. Tuy nhiên chưa có bước tiến nào trong việc sửa đổi MCU cho các đầu MTCD chúng ta chỉ có thể sử dụng các MCU được cung cấp bởi nhà sản xuất.

Làm thế nào để xác định MCU trên đầu android của bạn?
Trên các đầu MTCD, đi đến dòng thứ 3 mục "MCU Version" trong Settings > About. Như ảnh bên dưới thì MCU là "KGL".


Chỉ được sử dụng các MCU giống với đầu của bạn nếu không bạn sẽ làm hỏng đầu mà có thể không có cách nào sửa được. Cập nhật MCU bạn phải tự chịu trách nhiệm về các hư hỏng mà bạn gây ra!

Đặc biệt lưu ý là các file MCU (dmcu.img) không thể dùng lẫn lộn giữa các đầu MTCD hoặc MTCB/C như các file hệ điều hành (dupdate.img)! Chạy sai MCU có thể đầu sẽ hỏng hẳn.

Danh sách các MCU:

KSP (CUSP?)
Truy cập Recovery: Bấm và giữ volume dial đến khi các đèn LED nháy 3 lần. Thì ngay lập tức nhả nút và bấm dial 1 lần.
Factory Settings Password: 121212 hoặc m123456

KSP_11-28-2016_dmcu.img (version 1.99_1)
KSP_9-16-2016_dmcu.img (version 1.78_1)
Thay đổi:
- Cho phép trễ 5 giây trước khi shutdown
- Hỗ trợ sub-woofer
- Sửa lỗi steering wheel keys (khiển vô lăng)
- Nâng cao độ ổn định

JY (Joying)
JY_9-27-2016_dmcu.img (version 1.90)
Thay đổi:
- Cho phép trễ 5 giây trước khi shutdown (sửa lỗi hiện thông báo "shutting down" khi nổ máy nếu android đã chạy)
- Hỗ trợ sub-woofer
- Sửa một số lỗi

JY_8-20-2016_dmcu.img
Thay đổi:
.....

KD (MEKEDE?)
Chú ý: Một số người phản hồi rằng cập nhật MCU từ KD 1.82 lên JY 1.90 thành công. Điều này không chắc chắn 100% là an toàn, các bạn dám chơi dám chịu!

KD_unknowndate (version 1.95b_1)
KD_8-25-2016_dmcu.img (version 1.82_1)
Thay đổi:
-Như JY 1.90

KD_7-20-2016_dmcu.img

GS
GS_10-17-16_1.93_1_dmcu.img
GS_8-17-2016_dmcu.img
GS_8-5-2016_dmcu.img

HA (HotAudio)
HA_1.93_1_dmcu.img
HA_9-1-2016_dmcu.img (version 1.81_1) (ngày ban hành chưa được kiểm chứng)
HA_8-31-2016_dmcu.img (version 1.63c ?)
HA_6-24-2016_dmcu.img

KGL
KGL_10-20-2016_1.92a_4_dmcu.img (version 1.92a_4)
KGL_9-13-2016_dmcu.img (version v1.87_2)
KGL_8-26-2016_dmcu.img
KGL_6-29-2016_dmcu.img

LM
LM_8-26-2016_dmcu.img (version 1.82_b1)
Notes: có thể giống LM_8-16-2016_dmcu.img

LM_8-16-2016_dmcu.img
LM_4-18-2016_dmcu.img

MX
MX_11-20-2016_1.97a_dmcu.img (version 1.97a)
MX_1.93a_dmcu.img (version 1.93a)

Hướng dẫn cập nhật
Để cập nhật MCU, bạn phải đổi tên file tải về có đuôi "*.img" thành "dmcu.imgánhau đó chép vào thư mục gốc của thẻ nhớ hoặc USB Flash.
Căm thẻ nhớ hoặc USB Flash vào đầu và truy cập recovery chọn update and wipe.
Nếu file MCU được nén có cả các file "dmcu.ext" and/or "dmcu.cfg" thì phải chép cả nó cùng với file dmcu.img vào thẻ nhớ hoặc USB Flash.
 
Sửa lần cuối:
Top