mcu mtcd

  1. ngochoangimsat

    Cập nhật MCU cho các đầu MTCD

    Phiên bản mới nhất của mỗi MCU hiện nay chúng tôi chưa xác định; chỉ có các bản MCU theo ngày tháng ban hành. Những firmware MCU này dành cho các đầu MTCD với chíp CPU RK3188, chưa kiểm tra tính tương thích với các đầu MTCD mới với chíp CPU Intel x86. MCU là gì? MCU là khối vi điều khiển. MCU...
Top