Biển số định danh là gì? Những quy định mới về biển số từ ngày 15/08/2023

Lam MKT

Trung úy
Từ ngày 15/8, việc gắn biển số xe sẽ liên quan trực tiếp đến người chủ sở hữu thay vì chỉ liên quan đến phương tiện. Nếu chủ xe không thực hiện việc chuyển sang sử dụng biển số định danh, họ sẽ không bị áp dụng bất kỳ hình phạt nào. Các cửa hàng hiện chỉ có khả năng bán riêng phương tiện mà không thể bán kèm biển số như trước đây.

Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 của Bộ Công an điều chỉnh các quy định liên quan đến việc cấp và thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 và mang đến nhiều điểm quan trọng liên quan đến thủ tục đăng ký xe và cấp biển số định danh. Mục tiêu của Thông tư 24 là đảm bảo quản lý xe đăng ký theo nguyên tắc chính chủ và cải thiện quy trình đăng ký, cấp biển số cho xe đấu giá.
Thông tin chi tiết: Biển số định danh là gì? Những quy định mới về biển số từ ngày 15/08/2023
 
Top