đấu giá biển số xe ô tô

  1. Lam MKT

    Biển số định danh là gì? Những quy định mới về biển số từ ngày 15/08/2023

    Từ ngày 15/8, việc gắn biển số xe sẽ liên quan trực tiếp đến người chủ sở hữu thay vì chỉ liên quan đến phương tiện. Nếu chủ xe không thực hiện việc chuyển sang sử dụng biển số định danh, họ sẽ không bị áp dụng bất kỳ hình phạt nào. Các cửa hàng hiện chỉ có khả năng bán riêng phương tiện mà...
Top