Ấn Nút power trên màn hình c500+ dừng phát nhạc

_au_

Trung úy
Nhờ ae xem giúp
1. Trước e nhấn nút power chỉ tắt màn hình nhạc vẫn phát. Nay nó tắt nhạc luôn. E mới chạy lại firwmware. K biet có phải cài thêm gì k.
2. Có cách nào giảm độ sáng của màn lúc ban đêm k. E chỉnh xuống 0 rồi mà vẫn sáng rực. Hơi chói mắt
 
Top