Xin cách quay về bản giao diện Elligo màn Elliview S4

vobao92

Trung úy
Em có Update lên bản giao diện Smart nhưng dùng khá bất tiện hơn so với bản cũ nên e muốn quay về bản cũ mà e tải file File bản cũ về update thì cắm usb vào thì không Flash được. Chạy được vài giây thì Load lại logo và
Mong kỹ thuật chỉ giáo ạ.
Bản em tải Basic S4 cạp nhật ngày Firmware ngày 27/4/2023 (giao diện Elligo)
 

Đính kèm

Top