TN402 - Hướng dẫn cách khớp lốp

vivacious

Administrator
Thành viên BQT
1. Khi nào cần khớp lốp:
Trường hợp 1: Thông thường bộ cảm biến TN402 khi được bán đã được khớp lốp sẵn, vì vậy bạn chỉ việc lắp van cảm biến vào lốp và đi một đoạn thông số sẽ hiện trên màn hình mà không cần phải làm động tác khớp lốp.
Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, nếu việc khớp lốp chưa được thực hiện, thì bạn phải khớp lốp.

Trường hợp 2: Nếu bạn thay màn hình của bộ cảm biến TN402
Trường hợp 3: Bạn đã có bộ cảm biến TN300, TN500, TN600... mà muốn thêm màn hình TN402
Trường hợp 4: Bạn thay một van cảm biến, bạn sẽ phải khớp van cảm biến bạn thay (trường hợp này chỉ khớp 1 van vừa thay)
Lưu ý: Một van đã được khớp, sẽ không thể khớp lại được nữa, kể cả khớp lại đúng vị trí vừa khớp hay khớp sang vị trí khác. Việc này là để tránh bạn khớp trùng 1 van cho 2 vị trí khác nhau. Vì vậy, nếu bạn cố gắng khớp sẽ chỉ làm hết hơi bánh xe mà không thể được, cũng sẽ khiến bạn có suy nghĩ van bị hỏng mà thực ra không phải. Để kiểm tra thì bạn chỉ cần xì hơi bình thường sẽ phát hiện vị trí lốp xuống hơi.

2. Hướng dẫn cách khớp lốp:

Bước 1: Giữ đồng thời 2 nút trên đỉnh màn hình khoảng 3 giây -> vị trí trái trước sẽ nháy
Bước 2: Nếu khớp lại toàn bộ 4 lốp (trường hợp 1 đến 3), xì hơi vị trí lốp nháy tương ứng
Bước 3: Nếu chỉ khớp lại 1 lốp (trường hợp 4), ấn 1 lần nút bên phải để di chuyển vị trí nháy đến vị trí lốp tương ứng cần khớp
Bước 4: Xì hơi lốp đang nháy đến khi số nhấp nháy đổi sang thông số áp suất là thành công

3. Video hướng dẫn:
 
Top