TN402 - Hướng dẫn cách đảo lốp

vivacious

Administrator
Thành viên BQT
1. Khi nào cần đảo lốp:
Trường hợp 1: Bạn khớp sai lốp
Trường hợp 2: Đảo lốp sau khi bảo dưỡng xe

2. Hướng dẫn:
Bước 1: Giữ nút trái phía trên của màn hình khoảng 3s -> màn hình hiển thị 4 số 00 01 02 03
(Lưu ý: chỉ giữ 3s, nếu giữ 6s màn hình sẽ chuyển sang trạng thái cài đặt giới hạn áp suất)
Bước 2: ấn nút trái 1 lần, vị trí lốp số 00 sẽ nhấp nháy.
Bước 3: Xác định vị trí lốp cần đảo, ấn nút trái 1 lần nữa để di chuyển đến vị trí lốp cần đảo
Bước 4: Ấn nút phải để di chuyển vị trí lốp cần đảo tới vị trí mong muốn
Bước 5: Ấn nút trái để kết thúc việc đảo
Làm tương tự với các lốp khác.
Bước 6: Ấn nút trái để kết thúc

3. Video
 
Top