Thêm CH Play cho các đầu chưa có sẵn

ngochoangimsat

Administrator
Tải bộ cài từ đây, chép vào máy và cài theo trình tự
1 : Google Account Manager. 2 : Google Services Framework. 3 : Google Play services. 4 : Google Play Store
 
Top