SpotifyKeys - điều khiển bằng các phím cứng và vô lăng cho đầu MTCD

ngochoangimsat

Administrator
Lưu ý quan trọng: Trước khi sử dụng ứng dụng này, vui lòng kiểm tra xem "Device Broadcast Status" đã được bật trong cài đặt spotify chưa. Nếu không được bật thì sẽ không thể sử dụng SpotifyKeys. Xem thêm thông tin ở đây.
Bạn có thể điều khiển ứng dụng bằng phím vô lăng hoặc phím của đầu android. Chỉ gần gán phím cho các hành động next/previous/toggle play/launch.

Tính năng: Có thể gán nhiều phím (phím trên đầu và trên vô lăng) cho các hành động chơi nhạc next/previous/toggle

Ứng dụng được phát triển cho đầu MTCD GS 1.61 (Android 5.1.1) nhưng vì sử dụng lớp phím ảo microntek "virtual keys" nên có thể làm việc được với các đầu khác (ví dụ Joying, KGL).

Chú ý là các phím bạn muốn gán được trong SpotifyKeys thì phải được gán trong ứng dụng gán phím của nguyên bản của đầu trước từ trong Factory Settings.

Để xóa phím đã học thì bấm giữ nút cần xóa (Long Press).

Đây là một ứng dụng độc lập vì vậy bạn không cần root đầu và không cần Xposed framework hay các phần mềm thứ 3 nào.
SpotifyKeys có tính năng tự khởi động - nghĩa là Android có thể chạy nó ở nền sau khi khởi động. Chỉ cần cài đặt, học phím bấm và quên nó
.Mã nguồn:
https://github.com/f1xpl/SpotifyKeys

Phiên bản mới nhất:
Version 1.4.1
 
Top