Quên pass màn Elliview S3

Ngoclai70

Trung úy
Tôi mua gói Elliview S3 + camera 360 đã 1 năm. Dùng rất ok, chỉ có điều thợ cài đặt cứ mỗi lần xi nhanh dù đi tốc độ nhanh vẫn chuyển qua camera, tắt cả cưức năng dẫn đường. Giờ quên pass để chỉnh thì phải làm sao ạ
 

Đính kèm

Julee87

Trung úy
 

Julee87

Trung úy
 
Top