Phần mềm chia sẻ wifi tự động khi khởi động xe

ngochoangimsat

Administrator
Phần mềm chia sẻ wifi tự động khi khởi động xe (khởi động đầu android) bao gồm 2 apk, trong đó wifi.apk là phần mềm có chức năng bật/tắt chế độ chia sẻ wifi và phần mềm autorun.apk có tác dụng kích hoạt phần mềm wifi.apk mỗi khi khởi động xe. Cần cài đủ cả 2 phần mềm để chức năng hoạt động đúng.
1. Phần mềm wifi share
2. Phần mềm autorun
 

Thangbui83

Trung úy
Phần mềm chia sẻ wifi tự động khi khởi động xe (khởi động đầu android) bao gồm 2 apk, trong đó wifi.apk là phần mềm có chức năng bật/tắt chế độ chia sẻ wifi và phần mềm autorun.apk có tác dụng kích hoạt phần mềm wifi.apk mỗi khi khởi động xe. Cần cài đủ cả 2 phần mềm để chức năng hoạt động đúng.
1. Phần mềm wifi share
2. Phần mềm autorun
LINK 2 BỊ HỎNG
Phần mềm chia sẻ wifi tự động khi khởi động xe (khởi động đầu android) bao gồm 2 apk, trong đó wifi.apk là phần mềm có chức năng bật/tắt chế độ chia sẻ wifi và phần mềm autorun.apk có tác dụng kích hoạt phần mềm wifi.apk mỗi khi khởi động xe. Cần cài đủ cả 2 phần mềm để chức năng hoạt động đúng.
1. Phần mềm wifi share
2. Phần mềm autorun
 
Top