Phần mềm Buttons remapper - Đặt lại tác dụng nút bấm

ngochoangimsat

Administrator
Nội dung file String.xml
Mã:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="abc_action_bar_home_description">Navigate home</string>
<string name="abc_action_bar_home_description_format">%1$s, %2$s</string>
<string name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">%1$s, %2$s, %3$s</string>
<string name="abc_action_bar_up_description">Navigate up</string>
<string name="abc_action_menu_overflow_description">Thêm tùy chọn</string>
<string name="abc_action_mode_done">Hoàn thành</string>
<string name="abc_activity_chooser_view_see_all">Xem hết</string>
<string name="abc_activitychooserview_choose_application">Chọn ứng dụng</string>
<string name="abc_capital_off">Tắt</string>
<string name="abc_capital_on">Mở</string>
<string name="abc_search_hint">Tìm…</string>
<string name="abc_searchview_description_clear">Xóa truy vấn</string>
<string name="abc_searchview_description_query">Tìm truy vấn</string>
<string name="abc_searchview_description_search">Tìm</string>
<string name="abc_searchview_description_submit">Gửi truy vấn</string>
<string name="abc_searchview_description_voice">Tìm giọng nói</string>
<string name="abc_shareactionprovider_share_with">Chia sẻ với</string>
<string name="abc_shareactionprovider_share_with_application">Chia sẻ với %s</string>
<string name="abc_toolbar_collapse_description">Thu gọn</string>
<string name="common_google_play_services_unknown_issue">%1$s có vấn đề với dịch vụ Google Play. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với nhà phát triển để được hỗ trợ.</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow">999+</string>
<string name="about_title">Giới thiệu</string>
<string name="accessibility_service_description">Để cho phép ứng dụng này bắt các sự kiện nút của bạn, bạn phải bật dịch vụ này. Nó sẽ không sử dụng, lưu trữ hoặc gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn sẽ có khả năng vô hiệu hóa dịch vụ này bất cứ lúc nào bạn muốn.</string>
<string name="accessibility_service_label">Remap buttons</string>
<string name="action">Hành động:</string>
<string name="action_alt_tab">Ứng dụng mới dùng</string>
<string name="action_back">Quay lại</string>
<string name="action_block">Chặn</string>
<string name="action_browser">Mở trình duyệt</string>
<string name="action_camera">Mở camera</string>
<string name="action_copy">Sao chép</string>
<string name="action_cut">Cắt</string>
<string name="action_dialer">Mở trình gọi điện</string>
<string name="action_home">Trang chủ</string>
<string name="action_kill_current">Tắt ứng dụng hiện tại</string>
<string name="action_menu">Trình đơn</string>
<string name="action_music_next_track">Bài kế tiếp</string>
<string name="action_music_pause_play">Dừng/Phát</string>
<string name="action_music_previous">Bài trước</string>
<string name="action_music_volume_down">Âm lượng nhạc -</string>
<string name="action_music_volume_up">Âm lượng nhạc +</string>
<string name="action_other">Khác…</string>
<string name="action_paste">Dán</string>
<string name="action_power_menu">Trình đơn nguồn</string>
<string name="action_premium_only">(Trả phí)</string>
<string name="action_quick_settings">Mở cài đặt nhanh</string>
<string name="action_recent_apps">Các ứng dụng gần đây</string>
<string name="action_ring_volume_down">Âm lượng chuông -</string>
<string name="action_ring_volume_up">Âm lượng chuông +</string>
<string name="action_root_only">(Yêu cầu root)</string>
<string name="action_screenshot">Chụp màn hình</string>
<string name="action_search">Tìm</string>
<string name="action_select_all">Chọn hết</string>
<string name="action_settings">Cài đặt</string>
<string name="action_shortcut">Lối tắt</string>
<string name="action_switch_language">Chuyển ngôn ngữ</string>
<string name="action_volume_down">Âm lượng -</string>
<string name="action_volume_up">Âm lượng +</string>
<string name="activity_delay_warning">Cảnh báo! Có sự chậm trễ trong 5 giây sau khi nhấn nút Trang chủ khi ứng dụng của chúng tôi không thể bắt đầu ứng dụng khác</string>
<string name="app_name">Buttons remapper</string>
<string name="app_short_name">Buttons remapper</string>
<string name="block_standard_action">Chặn hành động của hệ thống</string>
<string name="cancel">Hủy</string>
<string name="combination_error">Lỗi! Bạn đã thiết lập một hành động cho sự kết hợp như vậy rồi</string>
<string name="combination_type">Kiểu kết hợp:</string>
<string name="continue_button">Tiếp tục</string>
<string name="delay">Bấm lâu</string>
<string name="delay_sec">%s s.</string>
<string name="delete">Xóa</string>
<string name="deleted">Đã xóa</string>
<string name="description">&lt;p&gt;Buttons remapper cho phép đặt lại tác dụng của các nút trên thiết bị&lt;/p&gt;&lt;a href=https://xethongminh.net&lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=mailto:[email protected]&gt;Liên hệ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=https://icar.vn&gt;Trang web&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thư viện bên thứ 3:&lt;/p&gt;</string>
<string name="dialog_premium_buy_button">Cập nhật</string>
<string name="dialog_premium_cancel_button">Hủy</string>
<string name="dialog_premium_message_body">Bạn cần phiên bản trả phí để tiếp tục. Nó bao gồm khả năng gán một hành động với tổ hợp nút (bấm đúp/bấm 3 lần, bấm hai nút cùng nhau), tạo ra hơn 2 nút bấm đơn giản, vô hiệu quảng cáo và cho phép vô hiệu hóa một biểu tượng ứng dụng. Vui lòng, nhấn nút Nâng cấp dưới đây để tải xuống. Tuy nhiên, bạn có thể tạo hoặc sửa đổi tối đa hai chức năng trong một phiên bản miễn phí của ứng dụng.</string>
<string name="dialog_premium_message_title">Cập nhật bản trả phí</string>
<string name="disable_alert_hint">Để tắt hành động tùy biến cho các sự kiện bấm nút, tắt cài đặt \"Remap buttons\" trong màn hình tiếp theo.</string>
<string name="do_nothing">Không làm gì</string>
<string name="double_click">Bấm đúp</string>
<string name="edit_remap">Sửa hành động</string>
<string name="empty">Bạn chưa gán hành động nào</string>
<string name="enable_alert_hint">Ứng dụng này yêu cầu bật dịch vụ Trợ năng. Khi bạn nhấn vào nút Tiếp tục, cài đặt Trợ năng sẽ được mở ra. Bạn cần tìm trường \"Remap buttons\" và bật nó lên.</string>
<string name="fab_menu_item_combination">Bấm đúp và tổ hợp</string>
<string name="fab_menu_item_combination_require_premium">Tổ hợp (Trả phí)</string>
<string name="fab_menu_item_one_key">Bấm đơn và bấm giữ</string>
<string name="free_features">Cài đặt</string>
<string name="hint">Gợi ý</string>
<string name="icon_disable_warning">Để bật biểu tượng hoặc mở cài đặt, nhấn nút QUAY LẠI 10 lần liên tiếp</string>
<string name="key">Phím:</string>
<string name="key_item">Phím: %s</string>
<string name="later">ĐỂ SAU</string>
<string name="long_click">Bấm giữ (%s s.)</string>
<string name="long_click_error">Lỗi! Bạn đã thiết lập một hành động với bấm giữ cho phím này</string>
<string name="main_menu_about">Giới thiệu</string>
<string name="menu_delete_item">Xóa</string>
<string name="menu_edit_item">Sửa</string>
<string name="new_remap">Hành động mới</string>
<string name="ok">OK</string>
<string name="open_app">Mở %1s</string>
<string name="open_app_option">Mở ứng dụng</string>
<string name="other_key">Khác</string>
<string name="overrides_system">Ghi đè hệ thống</string>
<string name="premium_features">Tính năng bản trả phí</string>
<string name="premium_upgrade_description">Nâng cấp bản trả phí bạn có thể gán một hành động cho một tổ hợp (bấm hai/ba lần, bấm hai nút với nhau), thêm nhiều tính năng và cho phép ẩn biểu tượng ứng dụng trên launcher</string>
<string name="remaps">Các hành động kích hoạt</string>
<string name="request_alt_tab_premium_test_feature">"Tính năng tab Alt + chỉ bao gồm trong phiên bản trả phí của chúng tôi. Tuy nhiên, đây là một tính năng thử nghiệm và hiện đang được thử nghiệm. Nó hoạt động khá tốt trên hầu hết các thiết bị. Nhưng phải nhấn mạnh rằng có thể gặp lỗi trên một thiết bị cụ thể nào đó. Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email.

Cảnh báo! Có sự chậm trễ trong 5 giây sau khi nhấn nút Trang chủ khi ứng dụng của chúng tôi không thể mở các ứng dụng khác. Chúng ta không thể làm gì với nó."</string>
<string name="root_setting">Các hành động Root</string>
<string name="second_key">Phím thứ hai:</string>
<string name="select_app_activity_label">Chọn hành động</string>
<string name="select_key_activity_label">Chọn phím</string>
<string name="select_option">Chọn một tùy biến</string>
<string name="short_click">Bấm đơn</string>
<string name="short_click_error">Lỗi! Bạn đã thiết lập một hành động bấm đơn cho phím này</string>
<string name="show_icon_switch">Hiện biểu tượng trong launcher</string>
<string name="show_input_menu">Hiện menu chọn bàn phím</string>
<string name="showcase_message">"
Cần thiết để bật dịch vụ trợ năng để cho phép ứng dụng này hoạt động

Vui lòng, nhấn nút và làm theo hướng dẫn"</string>
<string name="showcase_title">Thiết lập</string>
<string name="something_wrong_intent">Đã xảy ra lỗi. Không thể phân tích ý định</string>
<string name="start">Dịch vụ đã bật</string>
<string name="triple_click">Bấm ba lần</string>
<string name="turn_off_toast">Tắt Remap buttons</string>
<string name="turn_on_toast">Bật Remap buttons</string>
<string name="two_buttons">Tổ hợp</string>
<string name="undo">Hủy bỏ</string>
<string name="warning">Cảnh báo!</string>
<string name="web_search">Tìm trên Web</string>
<string name="accept">Đồng ý</string>
<string name="admob_id_footer_banner">ca-app-pub-1972172214234797/1394949066</string>
<string name="appbar_scrolling_view_behavior">android.support.design.widget.AppBarLayout$ScrollingViewBehavior</string>
<string name="auth_google_play_services_client_facebook_display_name">Facebook</string>
<string name="auth_google_play_services_client_google_display_name">Google</string>
<string name="bottom_sheet_behavior">android.support.design.widget.BottomSheetBehavior</string>
<string name="character_counter_pattern">%1$d / %2$d</string>
<string name="create_calendar_message">Cho phép Ad tạo lịch sự kiện?</string>
<string name="create_calendar_title">Tạo lịch sự kiện</string>
<string name="decline">Từ chối</string>
<string name="define_AboutLibraries">year;owner</string>
<string name="define_AndroidIconics">year;owner</string>
<string name="define_fastadapter">year;owner</string>
<string name="define_int_ActionBarPullToRefresh">year;owner</string>
<string name="define_int_ActionBarSherlock">year;owner</string>
<string name="define_int_ActiveAndroid">year;owner</string>
<string name="define_int_AdjustableImageView" />
<string name="define_int_AndroidRandomColor" />
<string name="define_int_AndroidTimesSquare">year;owner</string>
<string name="define_int_AndroidViewPagerIndicator">year;owner</string>
<string name="define_int_AppCompat">year;owner</string>
<string name="define_int_Butterknife">year;owner</string>
<string name="define_int_CircleImageView" />
<string name="define_int_CircularImageView" />
<string name="define_int_ClansFloatingActionButton" />
<string name="define_int_Crashlytics">year;owner</string>
<string name="define_int_Crouton">year;owner</string>
<string name="define_int_Dagger">year;owner</string>
<string name="define_int_Dagger2">year;owner</string>
<string name="define_int_ErrorView" />
<string name="define_int_Eventbus">year;owner</string>
<string name="define_int_FButton">year;owner</string>
<string name="define_int_Facebook">year;owner</string>
<string name="define_int_FloatingActionButton" />
<string name="define_int_GooglePlayServices">year;owner</string>
<string name="define_int_HoloGraphLibrary">year;owner</string>
<string name="define_int_Icepick" />
<string name="define_int_JavaAesCrypto" />
<string name="define_int_Jsoup" />
<string name="define_int_LeakCanary" />
<string name="define_int_MarkView" />
<string name="define_int_MaterialRangeBar" />
<string name="define_int_MaterialishProgress" />
<string name="define_int_NanoTasks" />
<string name="define_int_NineOldAndroids">year;owner</string>
<string name="define_int_OkHttp">year;owner</string>
<string name="define_int_Otto" />
<string name="define_int_PagerSlidingTabStrip">year;owner</string>
<string name="define_int_Paper" />
<string name="define_int_Paralloid">year;owner</string>
<string name="define_int_Picasso">year;owner</string>
<string name="define_int_QuickReturn" />
<string name="define_int_Realm" />
<string name="define_int_RecyclerRenderers" />
<string name="define_int_Retrofit">year;owner</string>
<string name="define_int_RxBinding">year;owner</string>
<string name="define_int_ShowcaseView">year;owner</string>
<string name="define_int_Smoothprogressbar">year;owner</string>
<string name="define_int_SuperRecyclerView" />
<string name="define_int_SupportLibrary">year;owner</string>
<string name="define_int_Timber">year;owner</string>
<string name="define_int_Unsplash">year;owner</string>
<string name="define_int_WilliamChart" />
<string name="define_int_alexei" />
<string name="define_int_androidBetterpickers">year;owner</string>
<string name="define_int_androidIconify">year;owner</string>
<string name="define_int_androidStyledDialogs">year;owner</string>
<string name="define_int_android_floating_action_button" />
<string name="define_int_android_gif_drawable" />
<string name="define_int_android_maps_utils" />
<string name="define_int_androidannotations" />
<string name="define_int_androidasyncservice" />
<string name="define_int_androidcountrypicker" />
<string name="define_int_androideasingfunctions" />
<string name="define_int_androidflowlayout" />
<string name="define_int_androidin_appbillingv3" />
<string name="define_int_androidroundcornerprogressbar" />
<string name="define_int_androidslidinguppanel" />
<string name="define_int_androidswipelayout" />
<string name="define_int_androiduniversalimageloader" />
<string name="define_int_androidviewanimations" />
<string name="define_int_androidviewhover" />
<string name="define_int_bottomsheet" />
<string name="define_int_bridge" />
<string name="define_int_caldroid">year;owner</string>
<string name="define_int_calligraphy" />
<string name="define_int_cardlibrary" />
<string name="define_int_cardsuiForAndroid">year;owner</string>
<string name="define_int_circleindicator" />
<string name="define_int_colorpickercollection" />
<string name="define_int_commonsio" />
<string name="define_int_ddplist">year;owner</string>
<string name="define_int_discreteseekbar" />
<string name="define_int_dynamicrecyclerview" />
<string name="define_int_easyandroidanimations" />
<string name="define_int_encryption">year;owner</string>
<string name="define_int_floatingsearchview" />
<string name="define_int_foursquareAndroidOauth">year;owner</string>
<string name="define_int_glide" />
<string name="define_int_greendao" />
<string name="define_int_gson">year;owner</string>
<string name="define_int_gsonjodatimeserialisers" />
<string name="define_int_guava" />
<string name="define_int_hawk" />
<string name="define_int_hellocharts" />
<string name="define_int_intellijannotations">year;owner</string>
<string name="define_int_ion" />
<string name="define_int_jackson" />
<string name="define_int_jodaTime">year;owner</string>
<string name="define_int_jodatimeandroid" />
<string name="define_int_ldialogs" />
<string name="define_int_libphonenumber" />
<string name="define_int_magisterjava" />
<string name="define_int_materialdialogs" />
<string name="define_int_materialedittext" />
<string name="define_int_materialicons" />
<string name="define_int_materialmenu">year;owner</string>
<string name="define_int_mpandroidchart" />
<string name="define_int_observablescrollview" />
<string name="define_int_ollie" />
<string name="define_int_parallaxscroll" />
<string name="define_int_paymill" />
<string name="define_int_priorityjobqueue" />
<string name="define_int_qcircledesigntemplate" />
<string name="define_int_qslide" />
<string name="define_int_rebound" />
<string name="define_int_recyclerviewanimators" />
<string name="define_int_robotocalendarview" />
<string name="define_int_rxJavaAndroid" />
<string name="define_int_rxandroid" />
<string name="define_int_rxjava" />
<string name="define_int_simpleratingview" />
<string name="define_int_smarttablayout" />
<string name="define_int_snackbar" />
<string name="define_int_sticky_headers_recyclerview" />
<string name="define_int_stickylistheaders" />
<string name="define_int_sugarorm" />
<string name="define_int_swipemenulistview" />
<string name="define_int_systembartint" />
<string name="define_int_textdrawable" />
<string name="define_int_useravatarspack" />
<string name="define_int_volleyplus" />
<string name="define_license_Apache_2_0" />
<string name="define_license_bsd_2" />
<string name="define_license_bsd_3" />
<string name="define_license_cc0_10" />
<string name="define_license_cc30" />
<string name="define_license_lgpl_3_0" />
<string name="define_license_mit" />
<string name="library_AboutLibraries_author">iCar Vietnam</string>
<string name="library_AboutLibraries_authorWebsite">http:icar.vn</string>
</resources>
 
Top