Nội quy của diễn đàn

ngochoangimsat

Administrator
Diễn đàn là nơi tự do trao đổi các vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:
1 - Nghiêm cấm bàn luận các chủ đề liên quan đến chính trị, tôn giáo và các vấn đề xã hội khác.
2 - Nghiêm cấm bàn luận, chia sẻ các hình ảnh, nội dung, văn hóa phẩm đồi trụy;
3 - Cấm mọi hành vi vi phạm pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
4 - Nghiêm cấm spam bài viết, quảng cáo, bán hàng..
Các thành viên vi phạm sẽ bị các hình thức kỷ luật từ cấm tạm thời đến ban nick vĩnh viễn. Ngoài ra còn phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sai phạm của mình
 
Sửa lần cuối:
Top