Lập trình Arduino khiển vô lăng cho đầu android

ngochoangimsat

Administrator
Chùm chăn hết 1 tuần em đã thành công khiển vô lăng USB sử dụng bo mạch Arduino cho đầu android:

1. Chức năng chính:

Video giới thiệu tính năng của cụm điều khiển SWC A1
- Nhận tối đa 16 nút trên vô lăng;
- Mỗi nút cho phép gán từ 3-4 chức năng (đầu không root) đến 6 chức năng (đầu đã root): các chức năng có thể thực hiện như: next bài, lùi bài, tăng giảm âm lượng, mở ứng dụng (mở dẫn đường, xem phim, nghe nhạc, gọi khiển giọng nói...v.v.); Các chức năng này gán theo cách bấm: ví dụ (click - bấm đơn, longpress - giữ nút, double click - bấm đúp, double click press - bấm đúp và giữ nút, trible click - bấm 3 lần, trible click press - bấm 3 lần và giữ nút)
- Không can thiệp gì vào hệ thống điện của xe cũng như đầu android, lắp dây KEY1 và Key GND nguyên bản của xe vào mạch và chạy.
- Cần kết hợp phần mềm Remap Button trên CH Play với mạch này để gán chức năng các nút.
Hãy tượng tượng khi đang lái xe, các cụ muốn hiện màn hình dẫn đường bấm một nút, khi đang ở đâu đó muốn về nhà - bấm một nút, khi đang dẫn đường muốn hiện màn hình xem video - bấm một nút nào đó... tất cả trên vô lăng thuận lợi và tiện dụng.


Ví dụ em gán nút trên KIA K3 của em:

+ Nút Mode:

- Bấm một phát -> về màn home;
- Bấm giữ -> gọi OK google ra nhận lệnh;
- Bấm đúp -> mở Navitel;
- Bấm đúp xong giữ nút -> Mở Google Map;
- Bấm 3 phát -> lập tức khởi động Navitel và dẫn đường đến cơ quan dù đang ở bất kỳ chỗ nào, nó tự chọn điểm đến và kích hoạt luôn chế độ dẫn đường, không phải động gì thêm cả;
- Bấm 3 phát và giữ nút -> lập tức kích hoạt Navitel và dẫn về Nhà, không phải động tác nào thêm. Như vậy khi đang lái xe có thể dùng một nút này để chuyển qua lại tất cả các ứng dụng được gán bên trên mà không cần nhìn vào màn hình.

+ Nút Mute:

- Bấm một phát -> Tắt tiếng/ bật tiếng;
-Bấm giữ -> Play/Pause;
-Bấm đúp -> Mở PowerAMP;
-Bấm đúp và giữ -> Mở Mxplayer;
-Bấm 3 phát -> Mở Youtube;
-Bấm 3 phát và giữ -> Mở VTV GO xem ti vi;

+ Nút gọi điện:
-Bấm một phát -> Nghe cuộc gọi đến;
-Bấp Giữ -> Bật/tắt chế độ chia sẻ mạng 3G ra Wifi (wifi hospot);
-Bấm đúp -> Mở phần mềm cảnh báo áp suất lốp;....

Như vậy với 3 nút thôi, em không cần thêm gì nữa. Các nút còn lại em gán đúng theo tính năng của nó .

2. Mã nguồn nạp vào arduino:
Mã:
/**/
byte i;
unsigned int value = 1023,
b[8] = {
 1,//Mute
 2,//Mode
 3,//Vol+
 4,//Vol-
 5,//Seek+
 6,//Seek-
 7,//Answer
 8//Hangup
},
cs[8] = {
 0xE2,//Mute
 0xCD,//Mode -> Play/Pause
 0xE9,//Vol+
 0xEA,//Vol-
 0xB5,//Seek+
 0xB6,//Seek-
 0xB2,//Answer -> Record
 0xB7//Hangup -> Stop
},
delta[8];
void setup() {
 pinMode(DPin, INPUT);
 begin();
 for (byte i = 0; i < 8; i++) {
  delta[i] = 20;}
}
void loop() {
 
 if (value <= 900) {
  for (i = 0; i < 8; i++)
  {
   if ((value >= (b[i] - delta[i])) && (value < (b[i] + delta[i]))) {
    press(cs[i]);
   }
   else {
    releaseAll();
   }
  }
 }
 else {
  releaseAll();
 }
 delay(50);
}
 
Sửa lần cuối:

ngochoangimsat

Administrator
Đoạn code khiển gán cứng phím bấm trên vô lăng

Mã:
const unsigned int
/**/
byte i;
unsigned int value = 1023,
b[8] = {
 1,//Mute
 2,//Mode
 3,//Vol+
 4,//Vol-
 5,//Seek+
 6,//Seek-
 7,//Answer
 8//Hangup
},
cs[8] = {
 0xE2,//Mute
 0xCD,//Mode -> Play/Pause
 0xE9,//Vol+
 0xEA,//Vol-
 0xB5,//Seek+
 0xB6,//Seek-
 0xB2,//Answer -> Record
 0xB7//Hangup -> Stop
},
delta[8];

void setup() {
 pinMode(DPin, INPUT);
 begin();
 for (byte i = 0; i < 8; i++) {
  delta[i] = 20;}
}

void loop() {

 if (value <= (900) || !digitalRead(DPin)) {
  for (i = 0; i < 8; i++)
  {
   if ((value >= (b[i] - delta[i])) && (value < (b[i] + delta[i]))) {
    press(cs[i]);
   }
   else {
   releaseAll();
   }
  }
 }
 else {
  releaseAll();
 }
 delay(50);
}
Bảng mã các nút bấm phục vụ lập trình
USB HID usage table
1 Generic Desktop
0x00 Undefined
0x01 Pointer
0x02 Mouse
0x03 Reserved
0x04 Joystick
0x05 Game Pad
0x06 Keyboard
0x07 Keypad
0x08 Multi-axis Controller
0x30 X
0x31 Y
0x32 Z
0x33 Rx
0x34 Ry
0x35 Rz
0x36 Slider
0x37 Dial
0x38 Wheel
0x39 Hat Switch
0x3A Counted Buffer
0x3B Byte Count
0x3C Motion Wakeup
0x40 Vx
0x41 Vy
0x42 Vz
0x43 Vbrx
0x44 Vbry
0x45 Vbrx
0x46 Vno
0x80 System Control
0x81 System Power Down
0x82 System Sleep
0x83 System Wake Up
0x84 System Context Menu
0x85 System Main Menu
0x86 System App Menu
0x87 System Menu Help
0x88 System Menu Exit
0x89 System Menu Select
0x8A System Menu Right
0x8B System Menu Left
0x8C System Menu Up
0x8D System Menu Down
0x90 D-pad Up
0x91 D-pad Down
0x92 D-pad Right
0x93 D-pad Left

2 Simulation Controls
0x00 Undefined
0x01 Flight Simulation Device
0x02 Automobile Simulation Device
0x03 Tank Simulation Device
0x04 Spaceship Simulation Device
0x05 Submarine Simulation Device
0x06 Sailing Simulation Device
0x07 Motorcycle Simulation Device
0x08 Sports Simulation Device
0x09 Airplane Simulation Device
0x0A Helicopter Simulation Device
0x0B Magic Carpet Simulation Device
0x0C Bicycle
0x20 Flight Control Stick
0x21 Flight Stick
0x22 Cyclic Control
0x23 Cyclic Trim
0x24 Flight Yoke
0x25 Track Control
0x26 Driving Control
0xB0 Aileron
0xB1 Aileron Trim
0xB2 Anti-Torque Control
0xB3 Auto-pilot Enable
0xB4 Chaff Release
0xB5 Collective Control
0xB6 Dive Brake
0xB7 Electronic Counter Measures
0xB8 Elevator
0xB9 Elevator Trim
0xBA Rudder
0xBB Throttle
0xBC Flight Communication
0xBD Flare Release
0xBE Landing Gear
0xBF Toe Brake
0xC0 Trigger
0xC1 Weapons Arm
0xC2 Weapons Select
0xC3 Wing Flaps
0xC4 Accelerator
0xC5 Brake
0xC6 Clutch
0xC7 Shifter
0xC8 Steering
0xC9 Turret Direction
0xCA Barrel Elevation
0xCB Dive Plane
0xCC Ballast
0xCD Bicycle Crank
0xCE Handle Bars
0xCF Front Brake
0xD0 Rear Brake

3 VR Controls
0x00 Unidentified
0x01 Belt
0x02 Body Suit
0x03 Flexor
0x04 Glove
0x05 Head Tracker
0x06 Head Mounted Display
0x07 Hand Tracker
0x08 Oculometer
0x09 Vest
0x0A Animatronic Device
0x20 Stereo Enable
0x21 Display Enable

4 Sports Controls
0x00 Unidentified
0x01 Baseball Bat
0x02 Golf Club
0x03 Rowing Machine
0x04 Treadmill
0x30 Oar
0x31 Slope
0x32 Rate
0x33 Stick Speed
0x34 Stick Face Angle
0x35 Stick Heel/Toe
0x36 Stick Follow Through
0x37 Stick Tempo
0x38 Stick Type
0x39 Stick Height
0x50 Putter
0x51 1 Iron
0x52 2 Iron
0x53 3 Iron
0x54 4 Iron
0x55 5 Iron
0x56 6 Iron
0x57 7 Iron
0x58 8 Iron
0x59 9 Iron
0x5A 10 Iron
0x5B 11 Iron
0x5C Sand Wedge
0x5D Loft Wedge
0x5E Power Wedge
0x5F 1 Wood
0x60 3 Wood
0x61 5 Wood
0x62 7 Wood
0x63 9 Wood

5 Game Controls
0x00 Undefined
0x01 3D Game Controller
0x02 Pinball Device
0x03 Gun Device
0x20 Point of View
0x21 Turn Right/Left
0x22 Pitch Right/Left
0x23 Roll Forward/Backward
0x24 Move Right/Left
0x25 Move Forward/Backward
0x26 Move Up/Down
0x27 Lean Right/Left
0x28 Lean Forward/Backward
0x29 Height of POV
0x2A Flipper
0x2B Secondary Flipper
0x2C Bump
0x2D New Game
0x2E Shoot Ball
0x2F Player
0x30 Gun Bolt
0x31 Gun Clip
0x32 Gun Selector
0x33 Gun Single Shot
0x34 Gun Burst
0x35 Gun Automatic
0x36 Gun Safety
0x37 Gamepad Fire/Jump
0x39 Gamepad Trigger

7 Keyboard
0x00 Reserved (no event indicated)
0x01 Keyboard ErrorRollOver
0x02 Keyboard POSTFail
0x03 Keyboard ErrorUndefined
0x04 Keyboard a and A
0x05 Keyboard b and B
0x06 Keyboard c and C
0x07 Keyboard d and D
0x08 Keyboard e and E
0x09 Keyboard f and F
0x0A Keyboard g and G
0x0B Keyboard h and H
0x0C Keyboard i and I
0x0D Keyboard j and J
0x0E Keyboard k and K
0x0F Keyboard l and L
0x10 Keyboard m and M
0x11 Keyboard n and N
0x12 Keyboard o and O
0x13 Keyboard p and P
0x14 Keyboard q and Q
0x15 Keyboard r and R
0x16 Keyboard s and S
0x17 Keyboard t and T
0x18 Keyboard u and U
0x19 Keyboard v and V
0x1A Keyboard w and W
0x1B Keyboard x and X
0x1C Keyboard y and Y
0x1D Keyboard z and Z
0x1E Keyboard 1 and !
0x1F Keyboard 2 and @
0x20 Keyboard 3 and #
0x21 Keyboard 4 and $
0x22 Keyboard 5 and %
0x23 Keyboard 6 and ^
0x24 Keyboard 7 and &
0x25 Keyboard 8 and *
0x26 Keyboard 9 and (
0x27 Keyboard 0 and )
0x28 Keyboard Return (ENTER)
0x29 Keyboard ESCAPE
0x2A Keyboard DELETE (Backspace)
0x2B Keyboard Tab
0x2C Keyboard Spacebar
0x2D Keyboard - and (underscore)
0x2E Keyboard = and +
0x2F Keyboard [ and {
0x30 Keyboard ] and }
0x31 Keyboard \ and |
0x32 Keyboard Non-US # and ~
0x33 Keyboard ; and :
0x34 Keyboard ' and "
0x35 Keyboard Grave Accent and Tilde
0x36 Keyboard, and <
0x37 Keyboard . and >
0x38 Keyboard / and ?
0x39 Keyboard Caps Lock
0x3A Keyboard F1
0x3B Keyboard F2
0x3C Keyboard F3
0x3D Keyboard F4
0x3E Keyboard F5
0x3F Keyboard F6
0x40 Keyboard F7
0x41 Keyboard F8
0x42 Keyboard F9
0x43 Keyboard F10
0x44 Keyboard F11
0x45 Keyboard F12
0x46 Keyboard PrintScreen
0x47 Keyboard Scroll Lock
0x48 Keyboard Pause
0x49 Keyboard Insert
0x4A Keyboard Home
0x4B Keyboard PageUp
0x4C Keyboard Delete Forward
0x4D Keyboard End
0x4E Keyboard PageDown
0x4F Keyboard RightArrow
0x50 Keyboard LeftArrow
0x51 Keyboard DownArrow
0x52 Keyboard UpArrow
0x53 Keypad Num Lock and Clear
0x54 Keypad /
0x55 Keypad *
0x56 Keypad -
0x57 Keypad +
0x58 Keypad ENTER
0x59 Keypad 1 and End
0x5A Keypad 2 and Down Arrow
0x5B Keypad 3 and PageDn
0x5C Keypad 4 and Left Arrow
0x5D Keypad 5
0x5E Keypad 6 and Right Arrow
0x5F Keypad 7 and Home
0x60 Keypad 8 and Up Arrow
0x61 Keypad 9 and PageUp
0x62 Keypad 0 and Insert
0x63 Keypad . and Delete
0x64 Keyboard Non-US \ and |
0x65 Keyboard Application
0x66 Keyboard Power
0x67 Keypad =
0x68 Keyboard F13
0x69 Keyboard F14
0x6A Keyboard F15
0x6B Keyboard F16
0x6C Keyboard F17
0x6D Keyboard F18
0x6E Keyboard F19
0x6F Keyboard F20
0x70 Keyboard F21
0x71 Keyboard F22
0x72 Keyboard F23
0x73 Keyboard F24
0x74 Keyboard Execute
0x75 Keyboard Help
0x76 Keyboard Menu
0x77 Keyboard Select
0x78 Keyboard Stop
0x79 Keyboard Again
0x7A Keyboard Undo
0x7B Keyboard Cut
0x7C Keyboard Copy
0x7D Keyboard Paste
0x7E Keyboard Find
0x7F Keyboard Mute
0x80 Keyboard Volume Up
0x81 Keyboard Volume Down
0x82 Keyboard Locking Caps Lock
0x83 Keyboard Locking Num Lock
0x84 Keyboard Locking Scroll Lock
0x85 Keypad Comma
0x86 Keypad Equal Sign
0x87 Keyboard International1
0x88 Keyboard International2
0x89 Keyboard International3
0x8A Keyboard International4
0x8B Keyboard International5
0x8C Keyboard International6
0x8D Keyboard International7
0x8E Keyboard International8
0x8F Keyboard International9
0x90 Keyboard LANG1
0x91 Keyboard LANG2
0x92 Keyboard LANG3
0x93 Keyboard LANG4
0x94 Keyboard LANG5
0x95 Keyboard LANG6
0x96 Keyboard LANG7
0x97 Keyboard LANG8
0x98 Keyboard LANG9
0x99 Keyboard Alternate Erase
0x9A Keyboard SysReq/Attention
0x9B Keyboard Cancel
0x9C Keyboard Clear
0x9D Keyboard Prior
0x9E Keyboard Return
0x9F Keyboard Separator
0xA0 Keyboard Out
0xA1 Keyboard Oper
0xA2 Keyboard Clear/Again
0xA3 Keyboard CrSel/Props
0xA4 Keyboard ExSel
0xE0 Keyboard LeftControl
0xE1 Keyboard LeftShift
0xE2 Keyboard LeftAlt
0xE3 Keyboard Left GUI
0xE4 Keyboard RightControl
0xE5 Keyboard RightShift
0xE6 Keyboard RightAlt
0xE7 Keyboard Right GUI

8 LEDs
0x00 Undefined
0x01 Num Lock
0x02 Caps Lock
0x03 Scroll Lock
0x04 Compose
0x05 Kana
0x06 Power
0x07 Shift
0x08 Do Not Disturb
0x09 Mute
0x0A Tone Enable
0x0B High Cut Filter
0x0C Low Cut Filter
0x0D Equalizer Enable
0x0E Sound Field On
0x0F Surround Field On
0x10 Repeat
0x11 Stereo
0x12 Sampling Rate Detect
0x13 Spinning
0x14 CAV
0x15 CLV
0x16 Recording Format Detect
0x17 Off-Hook
0x18 Ring
0x19 Message Waiting
0x1A Data Mode
0x1B Battery Operation
0x1C Battery OK
0x1D Battery Low
0x1E Speaker
0x1F Head Set
0x20 Hold
0x21 Microphone
0x22 Coverage
0x23 Night Mode
0x24 Send Calls
0x25 Call Pickup
0x26 Conference
0x27 Stand-by
0x28 Camera On
0x29 Camera Off
0x2A On-Line
0x2B Off-Line
0x2C Busy
0x2D Ready
0x2E Paper-Out
0x2F Paper-Jam
0x30 Remote
0x31 Forward
0x32 Reverse
0x33 Stop
0x34 Rewind
0x35 Fast Forward
0x36 Play
0x37 Pause
0x38 Record
0x39 Error
0x3A Usage Selected Indicator
0x3B Usage In Use Indicator
0x3C Usage Multi Mode Indicator
0x3D Indicator On
0x3E Indicator Flash
0x3F Indicator Slow Blink
0x40 Indicator Fast Blink
0x41 Indicator Off
0x42 Flash On Time
0x43 Slow Blink On Time
0x44 Slow Blink Off Time
0x45 Fast Blink On Time
0x46 Fast Blink Off Time
0x47 Usage Indicator Color
0x48 Red
0x49 Green
0x4A Amber
0x4B Generic Indicator
0x4C System Suspend
0x4D External Power Connected
0x4C-FFFF Reserved

9 Button
0x00 No Button Pressed
* Button %d

10 Ordinal
0x00 Unused
* Instance %d

11 Telephony
0x00 Unassigned
0x01 Phone
0x02 Answering Machine
0x03 Message Controls
0x04 Handset
0x05 Headset
0x06 Telephony Key Pad
0x07 Programmable Button
0x20 Hook Switch
0x21 Flash
0x22 Feature
0x23 Hold
0x24 Redial
0x25 Transfer
0x26 Drop
0x27 Park
0x28 Forward Calls
0x29 Alternate Function
0x2A Line
0x2B Speaker Phone
0x2C Conference
0x2D Ring Enable
0x2E Ring Select
0x2F Phone Mute
0x30 Caller ID
0x50 Speed Dial
0x51 Store Number
0x52 Recall Number
0x53 Phone Directory
0x70 Voice Mail
0x71 Screen Calls
0x72 Do Not Disturb
0x73 Message
0x74 Answer On/Off
0x90 Inside Dial Tone
0x91 Outside Dial Tone
0x92 Inside Ring Tone
0x93 Outside Ring Tone
0x94 Priority Ring Tone
0x95 Inside Ringback
0x96 Priority Ringback
0x97 Line Busy Tone
0x98 Reorder Tone
0x99 Call Waiting Tone
0x9A Confirmation Tone 1
0x9B Confirmation Tone 2
0x9C Tones Off
0xB0 Phone Key 0
0xB1 Phone Key 1
0xB2 Phone Key 2
0xB3 Phone Key 3
0xB4 Phone Key 4
0xB5 Phone Key 5
0xB6 Phone Key 6
0xB7 Phone Key 7
0xB8 Phone Key 8
0xB9 Phone Key 9
0xBA Phone Key Star
0xBB Phone Key Pound
0xBC Phone Key A
0xBD Phone Key B
0xBE Phone Key C
0xBF Phone Key D

12 Consumer
0x00 Unassigned
0x01 Consumer Control
0x02 Numeric Key Pad
0x03 Programmable Buttons
0x20 +10
0x21 +100
0x22 AM/PM
0x30 Power
0x31 Reset
0x32 Sleep
0x33 Sleep After
0x34 Sleep Mode
0x35 Illumination
0x36 Function Buttons
0x40 Menu
0x41 Menu Pick
0x42 Menu Up
0x43 Menu Down
0x44 Menu Left
0x45 Menu Right
0x46 Menu Escape
0x47 Menu Value Increase
0x48 Menu Value Decrease
0x60 Data On Screen
0x61 Closed Caption
0x62 Closed Caption Select
0x63 VCR/TV
0x64 Broadcast Mode
0x65 Snapshot
0x66 Still
0x80 Selection
0x81 Assign Selection
0x82 Mode Step
0x83 Recall Last
0x84 Enter Channel
0x85 Order Movie
0x86 Channel
0x87 Media Selection
0x88 Media Select Computer
0x89 Media Select TV
0x8A Media Select WWW
0x8B Media Select DVD
0x8C Media Select Telephone
0x8D Media Select Program Guide
0x8E Media Select Video Phone
0x8F Media Select Games
0x90 Media Select Messages
0x91 Media Select CD
0x92 Media Select VCR
0x93 Media Select Tuner
0x94 Quit
0x95 Help
0x96 Media Select Tape
0x97 Media Select Cable
0x98 Media Select Satellite
0x99 Media Select Security
0x9A Media Select Home
0x9B Media Select Call
0x9C Channel Increment
0x9D Channel Decrement
0x9E Media Select SAP
0xA0 VCR Plus
0xA1 Once
0xA2 Daily
0xA3 Weekly
0xA4 Monthly
0xB0 Play
0xB1 Pause
0xB2 Record
0xB3 Fast Forward
0xB4 Rewind
0xB5 Scan Next Track
0xB6 Scan Previous Track
0xB7 Stop
0xB8 Eject
0xB9 Random Play
0xBA Select DisC
0xBB Enter Disc
0xBC Repeat
0xBD Tracking
0xBE Track Normal
0xBF Slow Tracking
0xC0 Frame Forward
0xC1 Frame Back
0xC2 Mark
0xC3 Clear Mark
0xC4 Repeat From Mark
0xC5 Return To Mark
0xC6 Search Mark Forward
0xC7 Search Mark Backwards
0xC8 Counter Reset
0xC9 Show Counter
0xCA Tracking Increment
0xCB Tracking Decrement
0xE0 Volume
0xE1 Balance
0xE2 Mute
0xE3 Bass
0xE4 Treble
0xE5 Bass Boost
0xE6 Surround Mode
0xE7 Loudness
0xE8 MPX
0xE9 Volume Up
0xEA Volume Down
0xF0 Speed Select
0xF1 Playback Speed
0xF2 Standard Play
0xF3 Long Play
0xF4 Extended Play
0xF5 Slow
0x100 Fan Enable
0x101 Fan Speed
0x102 Light
0x103 Light Illumination Level
0x104 Climate Control Enable
0x105 Room Temperature
0x106 Security Enable
0x107 Fire Alarm
0x108 Police Alarm
0x150 Balance Right
0x151 Balance Left
0x152 Bass Increment
0x153 Bass Decrement
0x154 Treble Increment
0x155 Treble Decrement
0x160 Speaker System
0x161 Channel Left
0x162 Channel Right
0x163 Channel Center
0x164 Channel Front
0x165 Channel Center Front
0x166 Channel Side
0x167 Channel Surround
0x168 Channel Low Frequency Enhancement
0x169 Channel Top
0x16A Channel Unknown
0x170 Sub-channel
0x171 Sub-channel Increment
0x172 Sub-channel Decrement
0x173 Alternate Audio Increment
0x174 Alternate Audio Decrement
0x180 Application Launch Buttons
0x181 AL Launch Button Configuration Tool
0x182 AL Programmable Button Configuration
0x183 AL Consumer Control Configuration
0x184 AL Word Processor
0x185 AL Text Editor
0x186 AL Spreadsheet
0x187 AL Graphics Editor
0x188 AL Presentation App
0x189 AL Database App
0x18A AL Email Reader
0x18B AL Newsreader
0x18C AL Voicemail
0x18D AL Contacts/Address Book
0x18E AL Calendar/Schedule
0x18F AL Task/Project Manager
0x190 AL Log/Journal/Timecard
0x191 AL Checkbook/Finance
0x192 AL Calculator
0x193 AL A/V Capture/Playback
0x194 AL Local Machine Browser
0x195 AL LAN/WAN Browser
0x196 AL Internet Browser
0x197 AL Remote Networking/ISP Connect
0x198 AL Network Conference
0x199 AL Network Chat
0x19A AL Telephony/Dialer
0x19B AL Logon
0x19C AL Logoff
0x19D AL Logon/Logoff
0x19E AL Terminal Lock/Screensaver
0x19F AL Control Panel
0x1A0 AL Command Line Processor/Run
0x1A1 AL Process/Task Manager
0x1A2 AL Select Tast/Application
0x1A3 AL Next Task/Application
0x1A4 AL Previous Task/Application
0x1A5 AL Preemptive Halt Task/Application
0x200 Generic GUI Application Controls
0x201 AC New
0x202 AC Open
0x203 AC Close
0x204 AC Exit
0x205 AC Maximize
0x206 AC Minimize
0x207 AC Save
0x208 AC Print
0x209 AC Properties
0x21A AC Undo
0x21B AC Copy
0x21C AC Cut
0x21D AC Paste
0x21E AC Select All
0x21F AC Find
0x220 AC Find and Replace
0x221 AC Search
0x222 AC Go To
0x223 AC Home
0x224 AC Back
0x225 AC Forward
0x226 AC Stop
0x227 AC Refresh
0x228 AC Previous Link
0x229 AC Next Link
0x22A AC Bookmarks
0x22B AC History
0x22C AC Subscriptions
0x22D AC Zoom In
0x22E AC Zoom Out
0x22F AC Zoom
0x230 AC Full Screen View
0x231 AC Normal View
0x232 AC View Toggle
0x233 AC Scroll Up
0x234 AC Scroll Down
0x235 AC Scroll
0x236 AC Pan Left
0x237 AC Pan Right
0x238 AC Pan
0x239 AC New Window
0x23A AC Tile Horizontally
0x23B AC Tile Vertically
0x23C AC Format

13 Digitizer
0x00 Undefined
0x01 Digitizer
0x02 Pen
0x03 Light Pen
0x04 Touch Screen
0x05 Touch Pad
0x06 White Board
0x07 Coordinate Measuring Machine
0x08 3-D Digitizer
0x09 Stereo Plotter
0x0A Articulated Arm
0x0B Armature
0x0C Multiple Point Digitizer
0x0D Free Space Wand
0x20 Stylus
0x21 Puck
0x22 Finger
0x30 Tip Pressure
0x31 Barrel Pressure
0x32 In Range
0x33 Touch
0x34 Untouch
0x35 Tap
0x36 Quality
0x37 Data Valid
0x38 Transducer Index
0x39 Tablet Function Keys
0x3A Program Change Keys
0x3B Battery Strength
0x3C Invert
0x3D X Tilt
0x3E Y Tilt
0x3F Azimuth
0x40 Altitude
0x41 Twist
0x42 Tip Switch
0x43 Secondary Tip Switch
0x44 Barrel Switch
0x45 Eraser
0x46 Tablet Pick

15 Physical Interface Device

16 Unicode
* Unicode Char u%04x

20 Alphnumeric Display
0x00 Undefined
0x01 Alphanumeric Display
0x20 Display Attributes Report
0x21 ASCII Character Set
0x22 Data Read Back
0x23 Font Read Back
0x24 Display Control Report
0x25 Clear Display
0x26 Display Enable
0x27 Screen Saver Delay
0x28 Screen Saver Enable
0x29 Vertical Scroll
0x2A Horizontal Scroll
0x2B Character Report
0x2C Display Data
0x2D Display Status
0x2E Stat Not Ready
0x2F Stat Ready
0x30 Err Not a loadable character
0x31 Err Font data cannot be read
0x32 Cursor Position Report
0x33 Row
0x34 Column
0x35 Rows
0x36 Columns
0x37 Cursor Pixel Positioning
0x38 Cursor Mode
0x39 Cursor Enable
0x3A Cursor Blink
0x3B Font Report
0x3C Font Data
0x3D Character Width
0x3E Character Height
0x3F Character Spacing Horizontal
0x40 Character Spacing Vertical
0x41 Unicode Character Set

128 Monitor
0x00 Undefined
0x01 Monitor Control
0x02 EDID Information
0x03 VDIF Information
0x04 VESA Version
0x05 On Screen Display
0x06 Auto Size Center
0x07 Polarity Horz Synch
0x08 Polarity Vert Synch
0x09 Sync Type
0x0A Screen Position
0x0B Horizontal Frequency
0x0C Vertical Frequency

129 Monitor Enumerated Values
0x00 unassigned
* ENUM %d

130 VESA Virtual Controls
0x10 Brightness
0x12 Contrast
0x16 Video Gain Red
0x18 Video Gain Green
0x1A Video Gain Blue
0x1C Focus
0x20 Horizontal Position
0x22 Horizontal Size
0x24 Horizontal Pincushion
0x26 Horizontal Pincushion Balance
0x28 Horizontal Misconvergence
0x2A Horizontal Linearity
0x2C Horizontal Linearity Balance
0x30 Vertical Position
0x32 Vertical Size
0x34 Vertical Pincushion
0x36 Vertical Pincushion Balance
0x38 Vertical Misconvergence
0x3A Vertical Linearity
0x3C Vertical Linearity Balance
0x40 Parallelogram Distortion
0x42 Trapezoidal Distortion
0x44 Tilt
0x46 Top Corner Distortion Control
0x48 Top Corner Distortion Balance
0x4A Bottom Corner Distortion Control
0x4C Bottom Corner Distortion Balance
0x56 Moir� Horizontal
0x58 Moir� Vertical
0x5E Input Level Select
0x60 Input Source Select
0x62 Stereo Mode
0x6C Video Black Level Red
0x6E Video Black Level Green
0x70 Video Black Level Blue

131 VESA Command
0x00 Undefined
0x01 Settings
0x02 Degauss

132 Power Device
0x00 Undefined
0x01 iName
0x02 PresentStatus
0x03 ChangedStatus
0x04 UPS
0x05 PowerSupply
0x10 BatterySystem
0x11 BatterySystemID
0x12 Battery
0x13 BatteryID
0x14 Charger
0x15 ChargerID
0x16 PowerConverter
0x17 PowerConverterID
0x18 OutletSystem
0x19 OutletSystemID
0x1A Input
0x1B InputID
0x1C Output
0x1D OutputID
0x1E Flow
0x1F FlowID
0x20 Outlet
0x21 OutletID
0x22 Gang
0x23 GangID
0x24 Sink
0x25 SinkID
0x30 Voltage
0x31 Current
0x32 Frequency
0x33 ApparentPower
0x34 ActivePower
0x35 PercentLoad
0x36 Temperature
0x37 Humidity
0x40 ConfigVoltage
0x41 ConfigCurrent
0x42 ConfigFrequency
0x43 ConfigApparentPower
0x44 ConfigActivePower
0x45 ConfigPercentLoad
0x46 ConfigTemperature
0x47 ConfigHumidity
0x50 SwitchOnControl
0x51 SwitchOffControl
0x52 ToggleControl
0x53 LowVoltageTransfer
0x54 HighVoltageTransfer
0x55 DelayBeforeReboot
0x56 DelayBeforeStartup
0x57 DelayBeforeShutdown
0x58 Test
0x59 Vendorspecificcommand
0x60 Present
0x61 Good
0x62 InternalFailure
0x63 VoltageOutOfRange
0x64 FrequencyOutOfRange
0x65 Overload
0x66 OverCharged
0x67 OverTemperature
0x68 ShutdownRequested
0x69 ShutdownImminent
0x6A VendorSpecificAnswerValid
0x6B SwitchOn/Off
0x6C Switcheble
0x6D Used
0x6E Boost
0x6F Buck
0x70 Initialized
0x71 Tested

133 Battery System
0x00 Undefined
0x01 SMBBatteryMode
0x02 SMBBatteryStatus
0x03 SMBAlarmWarning
0x04 SMBChargerMode
0x05 SMBChargerStatus
0x06 SMBChargerSpecInfo
0x07 SMBSelectorState
0x08 SMBSelectorPreset
0x09 SMBSelectorInfo
0x10 OptionalMfgFunction1
0x11 OptionalMfgFunction2
0x12 OptionalMfgFunction3
0x13 OptionalMfgFunction4
0x14 OptionalMfgFunction5
0x15 ConnectionToSMBus
0x16 OutputConnection
0x17 ChargerConnection
0x18 BatteryInsertion
0x19 Usenext
0x1A OKToUse
0x28 ManufacturerAccess
0x29 RemainingCapacityLimit
0x2A RemainingTimeLimit
0x2B AtRate
0x2C CapacityMode
0x2D BroadcastToCharger
0x2E PrimaryBattery
0x2F ChargeController
0x40 TerminateCharge
0x41 TermminateDischarge
0x42 BelowRemainingCapacityLimit
0x43 RemainingTimeLimitExpired
0x44 Charging
0x45 Discharging
0x46 FullyCharged
0x47 FullyDischarged
0x48 ConditionningFlag
0x49 AtRateOK
0x4A SMBErrorCode
0x4B NeedReplacement
0x60 AtRateTimeToFull
0x61 AtRateTimeToEmpty
0x62 AverageCurrent
0x63 Maxerror
0x64 RelativeStateOfCharge
0x65 AbsoluteStateOfCharge
0x66 RemainingCapacity
0x67 FullChargeCapacity
0x68 RunTimeToEmpty
0x69 AverageTimeToEmpty
0x6A AverageTimeToFull
0x6B CycleCount
0x80 BattPackModelLevel
0x81 InternalChargeController
0x82 PrimaryBatterySupport
0x83 DesignCapacity
0x84 SpecificationInfo
0x85 ManufacturerDate
0x86 SerialNumber
0x87 iManufacturerName
0x88 iDevicename
0x89 iDeviceChemistery
0x8A iManufacturerData
0x8B Rechargeable
0x8C WarningCapacityLimit
0x8D CapacityGranularity1
0x8E CapacityGranularity2
0xC0 InhibitCharge
0xC1 EnablePolling
0xC2 ResetToZero
0xD0 ACPresent
0xD1 BatteryPresent
0xD2 PowerFail
0xD3 AlarmInhibited
0xD4 ThermistorUnderRange
0xD5 ThermistorHot
0xD6 ThermistorCold
0xD7 ThermistorOverRange
0xD8 VoltageOutOfRange
0xD9 CurrentOutOfRange
0xDA CurrentNotRegulated
0xDB VoltageNotRegulated
0xDC MasterMode
0xDD ChargerBattery/HostControlled
0xF0 ChargerSpecInfo
0xF1 ChargerSpecRef
0xF2 Level2
0xF3 Level3

140 Bar Code Scanner

141 Scale Device

144 Camera Control

145 Arcade Device

# Some Micro$oft non-standard extensions
0xff00 Microsoft
0xe9 Base Up
0xea Base Down

# APC non-standard page? (1.6.2003) Riccardo "VIC" Torrini
0xff84 __APC_Power Device
0x00 Undefined
0x01 iName
0x02 PresentStatus
0x03 ChangedStatus
0x04 UPS
0x05 PowerSupply
0x10 BatterySystem
0x11 BatterySystemID
0x12 Battery
0x13 BatteryID
0x14 Charger
0x15 ChargerID
0x16 PowerConverter
0x17 PowerConverterID
0x18 OutletSystem
0x19 OutletSystemID
0x1A Input
0x1B InputID
0x1C Output
0x1D OutputID
0x1E Flow
0x1F FlowID
0x20 Outlet
0x21 OutletID
0x22 Gang
0x23 GangID
0x24 Sink
0x25 SinkID
0x30 Voltage
0x31 Current
0x32 Frequency
0x33 ApparentPower
0x34 ActivePower
0x35 PercentLoad
0x36 Temperature
0x37 Humidity
0x40 ConfigVoltage
0x41 ConfigCurrent
0x42 ConfigFrequency
0x43 ConfigApparentPower
0x44 ConfigActivePower
0x45 ConfigPercentLoad
0x46 ConfigTemperature
0x47 ConfigHumidity
0x50 SwitchOnControl
0x51 SwitchOffControl
0x52 ToggleControl
0x53 LowVoltageTransfer
0x54 HighVoltageTransfer
0x55 DelayBeforeReboot
0x56 DelayBeforeStartup
0x57 DelayBeforeShutdown
0x58 Test
0x59 Vendorspecificcommand
0x60 Present
0x61 Good
0x62 InternalFailure
0x63 VoltageOutOfRange
0x64 FrequencyOutOfRange
0x65 Overload
0x66 OverCharged
0x67 OverTemperature
0x68 ShutdownRequested
0x69 ShutdownImminent
0x6A VendorSpecificAnswerValid
0x6B SwitchOn/Off
0x6C Switcheble
0x6D Used
0x6E Boost
0x6F Buck
0x70 Initialized
0x71 Tested

0xff85 __APC_Battery System
0x00 Undefined
0x01 SMBBatteryMode
0x02 SMBBatteryStatus
0x03 SMBAlarmWarning
0x04 SMBChargerMode
0x05 SMBChargerStatus
0x06 SMBChargerSpecInfo
0x07 SMBSelectorState
0x08 SMBSelectorPreset
0x09 SMBSelectorInfo
0x10 OptionalMfgFunction1
0x11 OptionalMfgFunction2
0x12 OptionalMfgFunction3
0x13 OptionalMfgFunction4
0x14 OptionalMfgFunction5
0x15 ConnectionToSMBus
0x16 OutputConnection
0x17 ChargerConnection
0x18 BatteryInsertion
0x19 Usenext
0x1A OKToUse
0x28 ManufacturerAccess
0x29 RemainingCapacityLimit
0x2A RemainingTimeLimit
0x2B AtRate
0x2C CapacityMode
0x2D BroadcastToCharger
0x2E PrimaryBattery
0x2F ChargeController
0x40 TerminateCharge
0x41 TermminateDischarge
0x42 BelowRemainingCapacityLimit
0x43 RemainingTimeLimitExpired
0x44 Charging
0x45 Discharging
0x46 FullyCharged
0x47 FullyDischarged
0x48 ConditionningFlag
0x49 AtRateOK
0x4A SMBErrorCode
0x4B NeedReplacement
0x60 AtRateTimeToFull
0x61 AtRateTimeToEmpty
0x62 AverageCurrent
0x63 Maxerror
0x64 RelativeStateOfCharge
0x65 AbsoluteStateOfCharge
0x66 RemainingCapacity
0x67 FullChargeCapacity
0x68 RunTimeToEmpty
0x69 AverageTimeToEmpty
0x6A AverageTimeToFull
0x6B CycleCount
0x80 BattPackModelLevel
0x81 InternalChargeController
0x82 PrimaryBatterySupport
0x83 DesignCapacity
0x84 SpecificationInfo
0x85 ManufacturerDate
0x86 SerialNumber
0x87 iManufacturerName
0x88 iDevicename
0x89 iDeviceChemistery
0x8A iManufacturerData
0x8B Rechargeable
0x8C WarningCapacityLimit
0x8D CapacityGranularity1
0x8E CapacityGranularity2
0xC0 InhibitCharge
0xC1 EnablePolling
0xC2 ResetToZero
0xD0 ACPresent
0xD1 BatteryPresent
0xD2 PowerFail
0xD3 AlarmInhibited
0xD4 ThermistorUnderRange
0xD5 ThermistorHot
0xD6 ThermistorCold
0xD7 ThermistorOverRange
0xD8 VoltageOutOfRange
0xD9 CurrentOutOfRange
0xDA CurrentNotRegulated
0xDB VoltageNotRegulated
0xDC MasterMode
0xDD ChargerBattery/HostControlled
0xF0 ChargerSpecInfo
0xF1 ChargerSpecRef
0xF2 Level2
0xF3 Level3
 
Sửa lần cuối:
Top