IcarV phản hồi chậm

Icar giúp mình vấn đề IcarV sau khi gọi lệnh rất lâu hoặc có khi không hiện biểu tượng chờ gọi lệnh ở góc trái dưới màn hình để chờ gọi lệnh. Mặc dù thấy màn hình đang sáng đã chuyển sang tối nhưng icarv không chạy hoặc rất lâu sau mới chạy
 

icar-kythuat

Administrator
Thành viên BQT
Icar giúp mình vấn đề IcarV sau khi gọi lệnh rất lâu hoặc có khi không hiện biểu tượng chờ gọi lệnh ở góc trái dưới màn hình để chờ gọi lệnh. Mặc dù thấy màn hình đang sáng đã chuyển sang tối nhưng icarv không chạy hoặc rất lâu sau mới chạy
bác vui lòng vào phần mềm App Store để cập nhật bản icarv mới nhất và thử lại ạ
 
Top