Hướng dẫn tra cứu phạt nguội trên android box ICAR ELLIVIEW D5

Dũng Sĩ

Trung úy
Hướng dẫn tra cứu phạt nguội trên android box ICAR ELLIVIEW D5

Xin chào các Bác ! Hôm nay ICAR VN sẽ hướng dẫn các bác 1 cách rất đơn giản để kiểm tra xem xe mình có đang bị phạt nguội hay không, nào chúng ta cùng đi vào chủ đề của ngày hôm nay “ Tra Cứu Phạt Nguội “ Let’s Go …

Các bước cần thiết đầu tiên : các Bác hãy kiểm tra xem ICARV của mình đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất hay chưa?

APP STORE --> ICARV --> CẬP NHẬT --> CÀI ĐẶT
1696503086088.png
Sau khi chắc chắn rằng ICARV đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất chúng ta sẽ thực hiện thêm biển số xe của mình vào trong ICARV điều nay sẽ giúp ICARV nhận diện được biển số xe và tra cứu phạt nguội. Ta thực hiện như sau :
Mở ứng dụng ICARV và nói câu lệnh “ CÀI ĐẶT “
1696503163888.png

sau khi vào phần cài đặt của ICARV chúng ta sẽ thêm biển số xe và chọn thiết bị.
“ Chú Ý: chọn thiết bị sẽ tương ứng với tên sản phẩm các bác đang sử dụng “
VD: Biển số xe của bạn :30E51328 và chọn thiết bị : ELLIVIEW D5
1696503242507.png

Và công việc cuối cùng khi chúng ta đã đảm bảo hoàn tất các bước cài đặt bên trên chúng ta sẽ ấn mở lại ứng dụng ICARV và nói câu lệnh “ Tra Cứu Phạt Nguội “ là chúng ta có thể biết được rằng xe mình có đang bị phạt nguội hay không .
1696503295741.png

1696503334565.png

Để có thể tra cứu phạt nguội đối với các biển số xe khác các bác có thể thực hiện như sau :
Mở ứng dụng ICARV và thực hiện nói câu lệnh “ tra cứu phạt nguội + biển số xe
VD: Tra Cứu Phạt Nguội 30H17964
1696503407644.png

1696503446911.png
 
Top