Hướng dẫn sử dụng bơm điện mini iPress P50

EX2_BG.png
EX1_BG.png


Vui lòng truy cập đường link để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm: https://icar.vn/san-pham/bom-dien-mini-o-to-ipress-p50/

-----------------------​

Tiếng Việt
A. Tổng quan sản phẩm
B. Hướng dẫn sử dụng
C. Thông số kỹ thuật
D. Chú ý
E. Điều kiện và điều khoản bảo hành

English
A. Product overview
B. User manual
C. Product specification
D. Attention
E. Warranty terms and conditions

-----------------------​
A.Tổng quan sản phẩm

1590466386673.png

Kiểm tra kỹ sản phẩm. Đảm bảo sản phẩm đầy đủ phụ kiện, nguyên vẹn và không hư hỏng trước khi sử dụng. Nếu không chắc chắn, hãy liên hệ lại với nhà bán hàng.

1. Màn hình hiển thị thông số áp suất
Hiển thị mức áp suất giới hạn. Khi áp suất lốp đạt đến mức giới hạn, bơm sẽ tự động ngừng.
2. Nút tăng mức áp suất giới hạn
Tăng mức áp suất giới hạn mong muốn.
3. Nút chuyển đổi đơn vị
Nhấn “unit” để lựa chọn loại đơn vị.
4. Nút giảm mức áp suất giới hạn
Giảm mức áp suất giới hạn mong muốn.
5. Công tắc nguồn
Bật/tắt nguồn của thiết bị.
6. Công tắc đèn
Bật/tắt đèn.
7. Ống dẫn khí
Vận chuyển luồn khi từ bơm đến khoang lốp.
8. Dây nguồn
Kết nối nguồn điện để cấp điện cho thiết bị.
9. Đèn
Chiếu sáng trong những trường hợp cần thiết.

B. Hướng dẫn sử dụng
* Sử dụng bơm cho lốp ô tô/xe máy:
B1 - Kết nối bơm với nguồn điện của xe và động cơ ở trạng thái hoạt động, để bơm đạt được công suất tối ưu.
B2 - Kết nối sạc tẩu của bơm với nguồn điện của xe. Kết nối ống khí của bơm với van của lốp bằng cách vặn đầu van bằng đồng của ống khi với van khí của lốp.
B3 - Lựa chọn đơn vị phù hợp: PSI - BAR - KPA - Kg/cm2
B4 - Thiết lập giá trị giới hạn của áp suất :
Tùy chỉnh giá trị giới hạn của áp suất bằng cách nhấn nút “+” hoặc nút “-”. Khi áp suất của bơm đạt đến giá trị giới hạn, bơm sẽ tự động ngừng.
B5 - Bật công tắc “PUMP” để bắt đầu bơm.
* Sử dụng bơm hơi cho những vật dụng khác (Lốp xe đạp, bóng đá…)
B1 - Khởi động động cơ xe, sau đó kết nối sạc tẩu với nguồn điện trên xe.
B2 - Vòi phun được thiết kế phù hợp vơi kích thước của hầu hết các thiết bị. Chỉ cần vặn đầu vòi bằng đồng vào van của vật cần bơm.
B3 - Tiến hành bơm hơi cho đến khi vật dụng đạt được mức áp suất/độ cứng mong muốn thì tắt bơm.

C. Thông số kỹ thuật

Hạng mụcThông số
Áp suất lớn nhất200PSI
Nguồn điện sử dụngDC 12V
Dòng điện định mức lớn nhất10A
Đường kính xi lanh30mm
Đường kính động cơ62mm
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số100PSI

D. Chú ý!!!
- Đảm bảo bơm ở trạng thái đủ mát trước khi lưu trữ.
- Đảm bảo nguồn điện khi sử dụng, vui lòng kết nối động cơ xe đang hoạt động khi sử dụng bơm.
- Đảm bảo công tắc bơm ở trạng thái “OFF” khi không có nhu cầu sử dụng.

E. Điều kiện và điều khoản bảo hành
1. Tem bảo hành
Sản phẩm được bảo hành theo tem bảo hành dán trên sản phẩm. Tem phải đảm bảo đúng theo mẫu trên phiếu này và phải còn nguyên vẹn, được đánh dấu thời điểm mua sản phẩm trên tem. Không yêu cầu xuất trình phiếu này khi bảo hành sản phẩm.
2. Thời gian bảo hành
12 tháng kể từ ngày mua hàng.
3. Điều kiện bảo hành
+ Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất
+ Tem bảo hành còn nguyên vẹn và đã được đánh dấu thời điểm mua hàng.
4. Trường hợp không được hỗ trợ bảo hành
+ Sản phẩm lỗi do quá trình sử dụng của khách hàng.
+ Hư hỏng do quá trình vận chuyển (không phải do lỗi của nhà bán hàng), sử dụng không đúng theo hướng dẫn, bảo quản không tốt.
5. Địa chỉ bảo hành
Sản phẩm được bảo hành miễn phí tại các đại lý ủy quyền chính thức của ICAR Việt Nam trên toàn quốc.
[Danh sách các đại lý xin xem tại website: https://icar.vn/]
*Mẫu tem bảo hành:

1590466914469.png

F. Thông tin hỗ trợ kỹ thuật
Để được hỗ trợ tốt nhất về những vấn đề kỹ thuật trong quá trình lắp đặt và sử dụng sản phẩm Quý khách có thể:
- Gọi đến số Hotline: 0976056016
- Chat với kỹ thuật tại Fanpage: ICar Viet Nam - Support
https://www.facebook.com/ICarvietnam/
- Xem các bài viết/đăng bài tại diễn đàn: iCar Forum
http://xethongminh.net/

-----------------------
A. Product overview

1590466386673.png

Please check carefully product before use. Ensure full product accessories, intact, not damaged. If you’re not sure, please contact the seller again.
1. Monitor displays pressure parameters
Displays pressure limit . When the tire pressure reaches the limit, the pump will automatically stop.
2. Pressure limit increase button
Press to increase the critical pressure limit.
3. Unit conversion button
Press “unit” to choose the unit type.
4. Pressure limit decrease button
Press to decrease the critical pressure limit.
5. Power button
Turn on/off device power.
6. Light button
Turn on/off light.
7. Air hose of the pump
Transport airflow from pump to tire compartment.
8. Power cable
Connect the power source to power the device
9. Light
Lighting in case of need.

B. User manual
* Use device for car tire/motorbike tire
S1 - Connect device to car power, please sure that engine is being operation to optimization efficiency of air compressor.
S2 - Connect the charger of the pump to the car's power source. Connect the air hose of the pump to the valve of the tire by turning the copper valve head of the hose when with the air valve of the tire.
S3 - Choose the right unit : PSI - BAR - KPA - Kg/cm2
S4 - Setup the limit value of pressure :
Customize the limit value of pressure by pressing the "+" button or the "-" button. When the pump pressure reaches the limit value, the pump will automatically stop.
S5 - Turn on the “PUMP” switch to start the device.
* Use device for other thing (bike tire, football…)
S1 - Start the car engine then connect the charge to the car’s power source.
S2 - The nozzle is designed to fit the size of most devices. Just twist the brass nozzle into the valve of device need pump.
S3 - Carry out the pump until the device has reached the desired pressure/hardness level then turn off the pump.

C. Product specification


CategoriesParameter
Max. Pressure200PSI
PowerDC 12V
Max. Intensity10A
Diameter cylinder30mm
Diameter engine62mm
Digital pressure gauges100PSI

D. Attention!!!
- Please sure that the pump status is cool before storage.
- Make sure the power source when pump. Please keep engine operating during pump.
- Make sure the “PUMP” button is “OFF” when you don’t use.

E. Warranty terms and conditions
1. Warranty stamp
Products are warranted by the stamp affixed on the product. Stamp must follow the form on this voucher and must be intact. Stamp must be tick the time of product purchasse. This voucher is not required when warranty of the product.
2. Warranty times
12 months from the date of product purchase, but not more than 15 months from production date.
3. Warranty conditions
+ Defective product made by the manufacturer.
+ Stamp is intact and has been ticked the time of product purchase.
4. The case is not warranted
+ Defective product due to customer use process.
+ Damage caused by the shipping process (not due to the fault of the seller), improper use acorrding to use manual, poor storage.
5. Warranty address
Products are warranted at authorized dealers of ICAR Vietnam nationwide.
[Visit the website to see the dealer list: https://icar.vn/]
*Warranty form:
1590466914469.png
F. Technical support information
For best support on technical issues during installation and use of the product, you can:
- Call the hotline: 0976056016
- Chat with technical at Fanpage: Icar Viet Nam - Support
https://www.facebook.com/ICarvietnam/
- View articals/ post at forum: iCar Forum
http://xethongminh.net/
 
Top