Hướng dẫn Kết nối My Car+ với ứng dụng ICAR trên điện thoại

Hướng dẫn Kết nối My Car+ với ứng dụng ICAR trên điện thoại
Bước 1:
cài đặt My car + trên đầu Android hoặc Android Box

Vào ICAR Appstore trên đầu Android của bạn (Elliview, Ownice) và cài đặt phần mềm ICAR MyCar+


1688126031383.png
Sau khi cài đặt xong, bạn mở phần mềm MyCar+ cho phép tất cả các quyền


1688126050854.png


Quyền vị trí bạn phải bật “Luôn cho phép”


1688126062705.png
Bước 2: Cài đặt phần mềm MyCar+ tự khởi động cùng đầu Android

Trên màn hình Android hoặc Android Box : Sử dụng câu lệnh "Cài đặt tự khởi động" ở ICAR V, sau đó chọn bật ON ở mục “ICAR MYCAR+”


1688126100150.pngBước 3:
Kết nối với ứng dụng ICAR trên điện thoại

1.Trên màn Android hoặc Android Box mở phần mềm “MyCar+” để lấy QR Code kết nối


1688126119088.png2 .Trên điện thoại mở phần mềm ICAR và chọn quét QR Code ghép nối

1688126177082.png
1688126187640.png
1688126197657.png


3. Kiểm tra đăng ký
1688126247736.png
1688126255792.png

Kiểm tra tình trạng hoạt động

1688126309506.png
1688126314324.png


Sau khi ghép nối thành công, cần nổ máy di chuyển trong 5 phút và xem lại hành trình của xe trong mục “Hành trình” để kiểm tra MyCar+ đã hoạt động.

Lưu ý:
Để MyCar+ hoạt động ổn định cần phải đảm bảo màn hình Android hoặc Android Box được kết nối internet và GPS kết nối ổn định.

Chúc các bác thành công!
 
Top