Hướng dẫn cập nhật firmware cho ICAN bằng máy X4

ngochoangimsat

Administrator
Trong nội dung bài viết này chúng tôi trình bày tóm tắt quy trình nâng cấp firmware cho hộp giải mã ICAN bằng máy ICAR X4
Lưu ý phương pháp này chỉ thực hiện được khi đảm bảo 2điều kiện sau:
1. Chỉ các máy X4 đã được nâng cấp firmware với mã phần cứng H0C140, mã phần mềm từ S0C388 trở đi (tức là từ sau ngày 17-08-2023 và được gán nhãn máy X4+)
2. Chỉ các ICAN có mã phần cứng Hardware verion: H0x36F mới hỗ trợ cập nhật firmware bằng máy X4, trong đó x = 7, 8, 9, D,....
Ví dụ:
ICAN 1463-UNI-ID-17 có mã Hardware là H0736F (Đánh lái cho Cam 360 độ Elliview V5)
ICAN 1463-UNI-ID-18 có mã Hardware là H0836F (Đánh lái cho màn liền Cam 360 độ Elliview S3, S4,....)
ICAN 1463-UNI-ID-19R có mã Hardware là H0936F (Kích màn hình Zin để gắn cam 360 độ)
ICAN 1463-UNI-ID-26 có mã Hardware là H0D36F (Đánh lái cho camera 360 độ ELLIVIEW Z5)
Hướng dẫn cập nhật FIRMWARE cho ICAN bằng_001.png
Hướng dẫn cập nhật FIRMWARE cho ICAN bằng_002.png
Hướng dẫn cập nhật FIRMWARE cho ICAN bằng_003.png
Hướng dẫn cập nhật FIRMWARE cho ICAN bằng_004.png
Hướng dẫn cập nhật FIRMWARE cho ICAN bằng_005.png
Hướng dẫn cập nhật FIRMWARE cho ICAN bằng_006.png
Hướng dẫn cập nhật FIRMWARE cho ICAN bằng_007.png
Hướng dẫn cập nhật FIRMWARE cho ICAN bằng_008.png
 
Top