Hướng dẫn canh Elliview S3

Tiện bài này cho mình hỏi ké với nhen:
1. Bạt căn cho S3 có sử dụng bạt của V4 được không?
2. Ai đã căn s3 cho kona rồi chỉ giáo mình với.
3. Nguyên nhân chổ "ghép ảnh chồng lấn" mờ.
Thanks all!
 

icar-kythuat

Administrator
Thành viên BQT
Tiện bài này cho mình hỏi ké với nhen:
1. Bạt căn cho S3 có sử dụng bạt của V4 được không?
2. Ai đã căn s3 cho kona rồi chỉ giáo mình với.
3. Nguyên nhân chổ "ghép ảnh chồng lấn" mờ.
Thanks all!
Bạt S3 khác với bạt V4 bác ạ.
bác căn chỉnh xong lên hình giống hình thực tế là thành công ạ. (không bị biến dạng hình trên hình toàn cảnh)
 
Top