Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS Bluetooth

ngochoangimsat

Administrator
Hướng dẫn cài đặt, sử dụng hệ thống Cảm biến áp suất lốp Bluetooth iCar A2i


Hướng dẫn cài đặt phần mềm điều khiển trên đầu dvd android cho các loại cảm biến TPMS

Khác với các hệ thống TPMS kiểu hoàn chỉnh (tự có màn hình riêng) và loại cho wince. Các cảm biến cho Android yêu cầu cài đặt phần mềm điều khiển trên dvd. Do vậy icar.vn viết hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm điều khiển cho hệ thống TPMS qua Bluetooth iCar A2i.

Để cài đặt trước hết cần tải các phần mềm đúng cho loại các bạn dùng tại đây


Sau khi tải về thì làm theo các bước dưới đây để cài đặt và sử dụng


 
Sửa lần cuối:
Top