Home2 shortcut - Thêm tác dụng double click cho nút home

vivacious

Administrator
Thành viên BQT
I. Giới thiệu:
Home2 shortcut thêm tác vụ ấn 2 lần nút home (double click), từ đó nút home có thể có thêm 1 tác dụng nữa tuỳ nhu cầu của người sử dụng.

II. Cài đặt:
Home2 shortcut được cài từ CH Play và hoàn toàn miễn phí
Vào CH Play search "Home2 shortcut" và cài (lưu ý phần mềm viết số "2" liền với chữ "Home")


III. Sử dụng
1. Khi mở Home2 shortcut lần đầu, cần chọn tác dụng khi ấn 2 lần nút home. Nhấn vào Choose Application trong giao diện của Home2 Shortcut. Sau đó chọn Installed Applications (nếu muốn mở 1 ứng dụng sau khi ấn 2 lần nút home, như mở bản đồ, mở app chụp ảnh, mở app điều khiển giọng nói...) hoặc Shortcuts (nếu muốn thực hiện một tác vụ sau khi ấn 2 lần nút home, như gọi điện cho ai đó, chỉ đường đến địa điểm nào đó...)


Chọn một app theo ý mình, ví dụ chọn Bản đồ -> ấn OK


2. Ở bước 2 nên chọn normal, có thể bỏ qua bước này
3. Chọn giao diện home mặc định

4. Lúc này, sẽ có một thông báo nhắc nhở lựa chọn một Launcher mặc định cho thiết lập ở trên để hoàn thành việc tùy chỉnh. Bạn ấn vòa lựa chọn Home2 Shortcut rồi ấn Always.

Như vậy là bạn vừa cài đặt và setup việc ấn 2 lần nút home để mở bản đồ.
Đối với DVD android, thông thường bạn nên đặt nút Mode thành nút home, như vậy khi ấn 1 lần sẽ trở về màn hình home. Ấn 2 lần sẽ thực hiện một tác vụ theo ý muốn.

Tương tự như vậy, bạn có thể cài đặt để ấn 2 lần nút home kích hoạt điêu khiển giọng nói và từ đó có thể thực hiện các tác vụ tiếp theo bằng giọng nói. Hoặc ấn 2 lần nút home để gọi điện cho ai đó mà mình hay gọi...
 
Top