Chia sẻ vị trí trên màn Android U4, S4

Namdn.icv

Trung úy
Để chia sẻ vị trí từ điện thoại lên màn Android ICAR ta cần có:
- Trên điện thoại cài phần mềm ICAR. Có Internet
-Trên màn hình Android ICAR cài phần mềm IcarV. Cài phần mềm bản đồ dẫn đường Google Maps, Có internet, Bắt được GPS,
1 Hướng dẫn cài phần mềm ICAR trên điện thoại :

-Từ thanh tìm kiếm của CH Play nếu dùng điện thoại Android hoặc AppStore của IOS ta tìm kiếm từ khóa ICAR kết quả trả về :

cai ICAR.png


Ấn vào cài đặt. Sau khi cài đặt xong giao diện sẽ chuyển qua phần Đăng Nhập:

8c7.png


Tiến hành nhập tài khoản và mật khẩu ICAR để đăng nhập (đây là tài khoản khi kích hoạt bảo hành hệ thống sẽ cấp cho số điện thoại của khách mật khẩu để đăng nhập):
Sau khi đăng nhập thành công giao diện sẽ chuyển qua đăng ký xe ( đăng nhập lần đầu)
:

dangkyxe1.png


Tiến hành nhập các thông số của xe sau đó ấn đăng ký. Sau khi đăng ký xe thành công :

IMG_20231003_160800.png


Trên góc cao bên tay phải có biểu tượng quét mã QR. Ta ấn vào đó để quét mã QR của phần mềm IcarV để đăng nhập

2 Hướng dẫn cài phần mềm IcarV trên màn hình Android của ICAR:

Tại Trang chủ của màn hình Android ICAR ta chọn AppStore :

IMG_20231003_161644.png


Tiếp tục chọn ICARV để tải về hoặc Cập nhật bản mới nhất nếu đã có sẵn (IcarV phải là bản từ 3.18.17 trở lên.)

IMG_20231003_161714.png
IMG_20231003_161801.png


Cài đặt sau đó cấp quyền:

IMG_20231003_161815.png
IMG_20231003_161851.png
Untitled.png
IMG_20231003_161917.png


Cho phép tất cả các quyền mà IcarV cần để chạy. Sau khi cấp quyền xong cho IcarV. Mở IcarV lần đầu sẽ hiện mã QR để đăng nhập :

Screenshot_20231004-162014.png


Dùng phần mềm ICAR trên điện thoại để quét mã đăng nhập IcarV
Sau khi đăng nhập xong, Tại vị trí trên bản đồ chia sẻ ấn vào để chạy
:

xe3.png


Sau đó tích vào Chọn Xe ấn Gửi trên điện thoại báo chia sẻ thành công là xong :

xe4.png


Lúc này trên màn hình Android bản đồ Google Maps sẽ hiển thị các thông tin được chia sẻ:

xe5.png


Như vậy là đã chia sẻ vị trí từ điện thoại qua bản đồ thành công,

Video chia sẻ trên điện thoại và màn hình android :
Cài đặt Trên màn hình
Cài đặt trên điện thoại
 
Top