Cài đặt âm lượng mặc định khi khởi động các dòng màn hình ELLIVIEW

ICAR Dream 63

Trung úy
Xin chào các bác, hôm nay cháu sẽ hướng dẫn các bác cách cài đặt âm lượng mặc định của các màn hình Elliview. Có nghĩa là khi các bác khởi động xe lên màn hình hoạt động thì âm lượng của màn sẽ là âm lượng mà các bác cài đặt. Âm lượng mặc định theo màn khi các bác chưa cài đặt sẽ là 18. Để thay đổi giá trị này thì các bác làm theo các bước sau nhé: Vào cài đặt của màn - cài đặt chung - chuyển đổi âm lượng mặc định, đang là OFF các bác chuyển sang ON - khởi động cài đặt âm lượng mặc đinh, nó đang là 18 các bác muốn tăng lên hay giảm xuống thì các bác cứ tăng lên hoặc giảm xuống, sau đó các bác chuyển mục ở bước trước đó về OFF. Các bác xem thêm các hình ảnh dưới để rõ hơn nhé. Chúc các bác thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời.
cd1.jpg
cd2.jpg
cd3.jpg
cd4.jpg
 
Top