sơ đồ đấu nối cam lùi

  1. ngochoangimsat

    Sơ đồ đấu chung camera lùi và cam sườn chung một đường vào

    Hướng dẫn đấu nối cam sườn (cam cập lề) và cam lùi vào chung một đường video dành cho cam lùi Sơ đồ các phương án đấu nối cam lui + cam sườn Trường hợp 1: Kích bật cam sườn bằng tín hiệu nhấp nháy của xi nhan (xem hình 1) Nguyên lý hoạt động: + Trường hợp xe không cài số lùi (cam lùi...
Top