phân biệt đầu android

  1. ngochoangimsat

    Cách nhận biết đầu android của bạn thuộc loại nào

    1. Tổng quan về đầu trên ô tô Có hàng chục nhà bán hàng trên eBay và các trang web khác nhau cung cấp hệ thống thông tin giải trí trên ô tô dựa trên nền tảng Android, WindowsCE hoặc kết hợp cả hai. Nhiều đầu trong số này không có tên hoặc một số có các tên như Joying, Advanz, Azentek, Ca-Fi...
Top