đầu android mtcc

  1. ngochoangimsat

    Các loại đầu android cho ô tô MTCB/MTCC

    Mối liên hệ giữa các nhà thiết kế Trung Quốc, các nhà sản xuất, các nhãn hiệu và các nhà phân phối không phải lúc nào cũng rõ ràng. Về cơ bản chúng có sự tương đồng nhưng có một số khác biệt giữa các đầu, có vẻ như nhiều nhà sản xuất cùng dựa trên một thiết kế tham chiếu. Các đầu này tham...
Top