cài đặt camera 360 cho ô tô

  1. ngochoangimsat

    Hướng dẫn lắp đặt, cài đặt và căn chỉnh camera 360 độ cho ô tô

    Hướng dẫn chi tiết cách lắp đặt, cài đặt và căn chỉnh camera 360 độ cho ô tô do iCar Việt Nam phân phối MỤC LỤC 1. Công tác chuẩn bị. 3 1.1. Yêu cầu kỹ thuật chung. 3 1.2. Phương pháp và quy cách đặt vải. 3 2. Cài đặt và căn chỉnh. 5 2.1. Chọn...
Top