Hướng dẫn gán nút cảm ứng trên màn hình ELLIVIEW

ICAR Dream 63

Trung úy
Xin chào các bác, hôm nay em xin hướng dẫn các bác gán nút cảm ứng trên màn hình ELLIVIEW nhé!
Trường hợp các bác bấm các phím cảm ứng trên màn, mà nó bị lệch vị trí so với vị trí phím bấm (kiểu như các bác bấm ngay phím "BACK" trên màn mà nó không chạy được, mà các bác phải bấm lệch vị trí so với phím "BACK" một tí nó mới nhận ấy) thì các bác làm theo các bước sau đây nhé!

Các bác vào cài đặt của màn => cài đặt nhà máy (tại đây các bác nhập mật khẩu "3368") => nút chạm màn hình học tập=>giao diện để học lại phím, tại đây các bác "CLEAR" để xoá đi các giá trị cũ => sau đó các bác chọn vào chức năng cần học, ví dụ em chọn vào "POWER", thì sẽ xuất hiện khung "màu cam" ở chỗ "POWER", "màu cam" đó báo hiệu nó đang ở trạng thái học. Khi đó các bác chạm tay vào 1 vào các phím cảm ứng bên trái màn hình để học, khi học thành công khung "màu cam" sẽ chuyển sang "màu xanh dương". Tương tự các bác học chưa lần lượt 5 phím nhé => cuối cùng các bác nhấn "SAVE" là được.
1.png
2.png
3.png
4.png
5.png

6.png
7.png


Chúc các bác thao tác thành công nhé!
 
Top