tpms là gì

  1. ngochoangimsat

    TPMS TN405 - Đánh giá chi tiết hệ thống

    ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CẢNH BÁO ÁP SUẤT LỐP TPMS TN405 1. Đánh giá chung về hệ thống TMPS TN405 Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS = Tire Pressure Monitoring System) TN405 là một hệ thống hoàn chỉnh gồm có 04 cảm biến đặt trong 04 lốp xe (mỗi lốp có 01 chiếc cảm biến) và bộ hiển thị trung tâm, đây...
Top