nút bấm vô lăng

  1. ngochoangimsat

    Mạch điện điều khiển vô lăng SWC

    Sơ đồ mạch điện của điều khiển vô lăng dưới đây có thể làm việc trên tất cả các đầu android có đầu vào KEY1 KEY2 và GND (mát).
Top