i35na

  1. T

    [Hướng dẫn] Bật tính năng hiển thị TPMS và đổi đơn vị hiển thị TPMS trên màn ODO NISSAN 2022+

    1. Hướng dẫn bật hiển thị TPMS trên màn ODO xe NISSAN (Nissan Kicks, Nissan Alamera) Bước 1: Vào setting trên màn hình ODO Bước 2: Nhấn chọn "Customize Display" Bước 3: Chọn "Main Menu Selection" Bước 4: Tìm và chọn bật "Tire Pressures" 2. Hướng dẫn thay đổi đơn vị đo hiển thị TPMS trên màn...
Top