hướng dẫn root đầu android px3 px5

  1. ngochoangimsat

    Hướng dẫn root đầu android PX, PX5 android 6

    Cách root 1: Bước 1: Trên đầu cài phần mềm Terminal emulator Bước 2: Mở phần mềm Terminal emulator gõ các dòng lệnh sau: setprop persist.adb.tcp.port 5555 setprop sys.rkadb.root 1 Bước 3: Trên máy tính, tải về file zip "SuperSu" từ trang chính, giải nén su binary từ thư mục arm64 trpng file nén...
Top