e48

  1. T

    Hướng dẫn cập nhật xe lắp đặt cho bộ cảm biến đỗ xe E48 bằng máy kích ICAR-X4+

    Bài viết này sẽ hướng dẫn các bác cập nhật xe cho hộp tổng cảm biến đỗ xe E48. Trong trường hợp hộp tổng chưa được cập nhật các dòng xe đang lắp đặt. Bước 1: Chuẩn bị Các bác cần chuẩn bị các vật dụng như hình dưới đây Lưu ý: máy kích X4 phải được nâng cấp lên bản mới nhất (X4+) thì mới hỗ trợ...
  2. T

    Hướng Dẫn Kết Nối Bộ Cảm Biến Đỗ Xe E48 Lên màn Android Elliview S4, SE_[Áp dụng cho các xe dòng xe Hyundai, Kia lắp bộ E48 hiển thị lên màn ODO]

    Hướng Dẫn Kết Nối Bộ Cảm Biến Đỗ Xe E48 Lên màn Android Elliview S4, SE_[Áp dụng cho các xe dòng xe Hyundai, Kia lắp bộ E48 hiển thị lên màn ODO] Một số dòng xe Hyundai, Kia có hỗ trợ hiển thị cảm biến đỗ xe E48 lên màn hình ODO của xe. Trường hợp xe đã lắp màn hình liền camera 360 Elliview của...
Top