chạy lại phần mềm cho đầu carpad 4

  1. ngochoangimsat

    Firmware chính hãng đầu Newsmy Carpad IV (NMxxxx)

    Phần I: Các firmware để chạy bằng máy tính I. Firmware: 1 - Firmware Newsmy Carpad 4 phiên bản ngày 12-11-2016: https://www.fshare.vn/file/HL7Z357CRNLU Bản firmware 12-11-2016 không có Google Play. 2- Firmware Newsmy Carpad 4 phiên bản ngày 29-12-2016: https://www.fshare.vn/file/NYKPKF6BSPX9...
Top