cảm biến va chạm

  1. T

    Hướng Dẫn Kết Nối Bộ Cảm Biến Đỗ Xe E48 Lên màn Android Elliview S4, SE_[Áp dụng cho các xe dòng xe Hyundai, Kia lắp bộ E48 hiển thị lên màn ODO]

    Hướng Dẫn Kết Nối Bộ Cảm Biến Đỗ Xe E48 Lên màn Android Elliview S4, SE_[Áp dụng cho các xe dòng xe Hyundai, Kia lắp bộ E48 hiển thị lên màn ODO] Một số dòng xe Hyundai, Kia có hỗ trợ hiển thị cảm biến đỗ xe E48 lên màn hình ODO của xe. Trường hợp xe đã lắp màn hình liền camera 360 Elliview của...
Top